Novi natječaj za poboljšanje šumske infrastrukture vrijedan 50 milijuna kuna

Objavljen je Natječajza tip operacije 4.3.3. „Ulaganje ušumsku infrastrukturu“ iz podmjere 4.3. „Potpora zaulaganja u infrastrukturuvezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbupoljoprivrede i šumarstva“ namijenjenšumoposjednicima, udruženjima šumoposjednika/šumovlasnika,trgovačkimdruštvima, drugim pravnim osobama i tijelima državne upravečiji je osnivačRepublika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištimau vlasništvuRepublike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama, te jedinicamalokalne samouprave.

Za poboljšanje šumske prometneinfrastrukture kao što su šumske ceste,traktorski putovi i traktorske vlake može se ostvariti potporaod 10.000 eurado 1.000.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi 100% odukupnihprihvatljivih troškova projekta. Ukupan iznos raspoloživihsredstava javnepotpore na ovom natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna.

Zahtjevi se podnose u izvornikupreporučenom pošiljkom s povratnicom ilineposredno na adresu Agencije za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnomrazvoju, od 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati do 1.srpnja 2019. godine do 12:00sati.

Pratite nas na društvenim mrežama!