Mljekarsko tržište je visokokoncentrirano

PremapodacimaHrvatske poljoprivredne agencije (HPA), prvih pet poduzetnika,koji su i uuzorku AZTN-a (Dukat, Vindija, Belje, Meggle Hrvatska,Zdenka-Mliječniproizvodi), zajednički imaju tržišni udio od 88 posto natržištu otkupa sirovogkravljeg mlijeka u Hrvatskoj u 2016., odnosno 91 posto u 2017.

Istraživanje tržištaproizvodnje i prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda koje jeprovela Agencija zazaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) pokazalo je kako je riječ ovisokokoncentriranom tržištu.

Proizvođači,zarazliku od ranije prakse, mogu i prije isporuke znati koju ćecijenudobiti za svoje mlijeko, otvoren je prostor za brži ijednostavnijidogovor s otkupljivačima, a proizvođači udruženi uproizvođačke organizacijemogu ostvarivati povoljnije uvjete otkupa, pokazalo jeistraživanje pokrenuto u studenome 2017. godine. Obuhvatilo je12poduzetnika: Dukat, Vindiju, Belje, Meggle Hrvatsku,Zdenka-Mliječne proizvode, PIK Rijeka, Mljekaru Sinj, KIM,NoviDomil, Mljekaru BIZ, Euro-Milk te Mini Mljekaru Veronika.

PremapodacimaHrvatske poljoprivredne agencije (HPA), prvih pet poduzetnika,koji su i uuzorku AZTN-a (Dukat, Vindija, Belje, Meggle Hrvatska,Zdenka-Mliječniproizvodi), zajednički imaju tržišni udio od 88 posto natržištu otkupa sirovogkravljeg mlijeka u Hrvatskoj u 2016., odnosno 91 posto u 2017.

Uodnosu na strukturutržišta otkupa sirovog kravljeg mlijeka u Hrvatskoj,istraživanje je pokazaloda je riječ o visokokoncentriranom tržištu, jer su prva triotkupljivača(Dukat, Vindija, Belje) u 2017. imala zajednički tržišni udiood 82 posto,dok je u 2016. iznosio 79 posto.

Toupućuje nazaključak o rastu koncentriranosti tržišta otkupa sirovogkravljeg mlijeka,kažu u Agenciji napominjući da je KIM prestao s otkupom u2017., odnosno damatično društvo Dukat isključivo otkupljuje sirovo kravljemlijeko i za sebe iza KIM zbog čega je došlo do rasta koncentriranosti na tržištuotkupa sirovogkravljeg mlijeka.

Vezanouz prosječneotkupne cijene sirovog kravljeg mlijeka, istraživanje jepokazalo da je,promatrajući podatke od 12 anketiranih poduzetnika, najvišaprosječnaotkupna cijena isplaćena kooperantima u 2016. iznosila 2,59kuna za litru,dok je ista u 2017. iznosila 2,56 kuna.

Najnižaprosječnaotkupna cijena u 2016. je iznosila 2,06 kn/l, dok je u 2017.iznosila 2,22kn/l.

Prosječnapak cijenaotkupa sirovog kravljeg mlijeka u 2016. je iznosila 2,23 kune,a u 2017. 2,39 kuna za litru. 

Uistraživanju senavodi i kako otkupljivači sirovog kravljeg mlijeka dodatnimtvorničkimpremijama na osnovnu cijenu mlijeka stimuliraju proizvođačesirovog kravljegmlijeka, odnosno kooperante na proizvodnju većih količina.

Rezultatiistraživanjasu pokazali i kako su u Hrvatskoj priznate četiri proizvođačkeorganizacije usektoru mlijeka koje provode petogodišnji poslovni plan– Udruga mljekaraDrava-Sava, Poljoprivredna zadruga Uzgojno poslovno obrazovnicentarSimentalac, PO Mliječni put Hrvatske i Udruga proizvođačamlijeka Međimurja.

Iz zaključkuistraživanja ističe kako su “donošenjem tri nova pravilnika uHrvatskoj u sklopu provedbe “mliječnog paketa“, za razliku odranijeprakse, proizvođači dobili mogućnost i prije isporuke znatikoju će cijenudobiti za svoje mlijeko”.

S drugestrane, udjelatnosti je otvoren prostor za brži i jednostavniji dogovors otkupljivačima“jer sada postoji mogućnost pregovora između otkupljivača sproizvođačkomorganizacijom, a ne pojedinačno između otkupljivača sa svakimproizvođačem, štobi trebalo značajno skratiti pregovarački proces te ga učinitijednostavnijim i ekonomičnijim”.

Proizvođačimlijekaudruženi u proizvođačke organizacije trebali bi ostvarivatipovoljnije uvjeteotkupa jer otkupljivačima zajedno mogu ponuditi veće količinemlijeka, kaže seu zaključku istraživanja.

Stogaiz Agencijepreporučuju da se i na ovom tržištu “mali proizvođači udružujukako bizajednički lakše nastupali na tržištu”.

Pratite nas na društvenim mrežama!