Zamjenik Sobota sastao se s predstavnicima Saveza Alpe Jadran i posjetio županijske vinare na Gast Intervinu

Vinari iz Koprivničko-križevačke županije nastupili su na sajmu Gast Intervino koji se od 24. – 26. ožujka
održavao u Klagenfurtu u Austriji, a na zajedničkom štandu s Koruškom udrugom vinara predstavljeno je pet
vinara s vrhunskim vinima iz Županije – Matočec, Koren, Gašparić, Topolovčan, Kostanjevec. Vinare je
obišao i zamjenik župana Darko Sobota sa suradnicima, a Marijan Matočec je sa sortom Pinot sivi na izložbi
koja se uz Sajam održavala osvojio drugu nagradu.
Uz Sajam, održan je i radni sastanak s predstavnicima domaćina kojem su prisustvovali glavni tajnik Saveza
Alpe Jadran Thomas Pseiner, predstavnici sajma i Turističkog ureda Koruške vlade, dva LAG-a iz Koruške,
zamjenik Sobota i suradnici te predstavnici LAG-a Podravina i Županijske udruge vinogradara, vinara i
voćara.
Na sastanku se razgovaralo o temama: mogućnosti za suradnju LAG-ova u regiji Alpe Jadran, predstavljanju
“Nove mreže Alpe Jadran mreže komora (NAAN), projektu “Zlatna vina Alpe Adria” i drugim mogućim
projektima Saveza za proizvođače vina te potencijalima za buduću suradnju za Koprivničko-križevačku
županije unutar Saveza. Dogovorena je suradnja na pripremi zajedničkog LEADER projekta razmjene
stručnjaka, koji bi se financirao sredstvima EU, a na kojem će se dalje dogovarati zajednički transnacionalni
projekt LAG-ova u regiji. Uz to, dogovarane su i pojedinosti oko novog projekta LEADER LAG, koji će se
prijaviti na natječaj AAA koji će biti otvoren u travnju.
Glavni tajnik AAA Thomas Pseiner predstavio je mrežu komora te pozvao komoru iz Županije da se uključi u
članstvo ove mreže kojem je sjedište u Klagenfurtu i koja okuplja komore iz Austrije, Italije, Slovenije i
Hrvatske. Na sastanku je bilo riječi o detaljima i novim partnerstvima za projekt Zlatna vina Alpe Adria koji će
se i ove godine održati, ovaj put u Koprivnici – u Muzeju prehrane i Štaglju. Definirana su partnerstva s
austrijskim proizvodnim udrugama, kao i datumi dostavljanja uzoraka i samog događaja (28.6.), a tijekom
Sajma su i proizvođači iz drugih regija (Italija, Slovenija) pozvani na izložbu zlatnih vina.
Kao potencijal uz prijavu na novi natječaj Saveza, spomenuta je Međunarodna izložba rakije, pripravaka od
rakije i octa koju organizira Poljoprivredna udruga Kalinovac, a Koruška ima organizacije proizvođača koje su
spremne za sudjelovanje.

Pratite nas na društvenim mrežama!