Izvješće o radu socijalne samoposluge „Sveti Marko Križevčanin“ Križevci

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci i ove godine osiguravapakete hrane i higijene za najpotrebitije.

Pravo na pakete po projektu „Humanitarni paket za sjevernuHrvatsku“ ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade, osobestarije od 65 godina s primanjima do 1.500,00 kn samci i 2.000,00 kndvočlano kućanstvo, samohrani roditelji s ukupnim primanjima ukućanstvu nižim od 3.439,80 kn, korisnici prava pomoći u kući,korisnici prava na osobnu invalidninu, osobe koje imaju statusroditelja njegovatelja te obitelji s troje i više djece koja seredovito školuju s ukupnim mjesečnim primanjima u kućanstvu nižimod 6.276, 00 kn.

Tako je u prvoj isporuci u sklopu projekta „Humanitarni paket zasjevernu Hrvatsku“ podijeljeno ukupno 1.210 paketa od kojih je 605paketa hrane, a drugih 605 paketa higijene. U tijeku je i drugaisporuka paketa po istom projektu u kojoj će se podijeliti ukupno1.046 paketa, odnosno 523 paketa hrane te 523 paketa higijene. Paketisu prilagođeni primateljima prema dobi, odnosno podijeljeni su usljedeće kategorije:

  • Paket A: odrasle osobe (15+)
  • Paket B: dijete (0-4)
  • Paket C: dijete (5-15)

U periodu od siječnja do travnja 2019. podijeljeno je 14interventnih paketa prema zahtjevu Centra za socijalnu skrb Križevci,a koji su podijeljeni osobama i obiteljima koje su se zbog bolesti iteške materijalne situacije našli u potrebi.

Nadalje, osigurana je i jednokratna financijska podrška iz čijih ćese sredstava osigurati paketi u sklopu socijalne samoposluge „SvetiMarko Križevčanin“ Križevci u tri navrata tokom godine. U prvojisporuci osigurano je 200 paketa hrane i higijene, a tokom godineosigurati će se još dodatne dvije isporuke paketa.

Osim navedenog, akcijom „Solidarnost na djelu“ u kojoj sudjelujuučenici škola na području grada Križevaca i pripadajućih općinaputem prodaje bonova kućanstvima, prikupljena su dodatna sredstvakoja su utrošena u kupovinu paketa hrane od kojih je osigurano 100paketa koji će biti podijeljeni za Uskrsne blagdane.

Pratite nas na društvenim mrežama!