Nova logopedinja u Križevačkom centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

U Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci od 1.4.2019. zaposlena je logopedinja Đurđa Pintarić. Grad Križevci prepoznao je potrebu i osigurao sredstva za zapošljavanjem i opremanjem kabineta za rad logopeda. Logopedinja Đurđa pružat će usluge djeci iz DV Čarobna šuma, djeci u programu predškole DV Križevci te učenicima nižih razreda OŠ Ljudevita Modeca Križevci. Vizija je da COOR Križevci postane Centar potpore, a ovime su jedan korak bliže ostvarenju te vizije. Centar zahvaljuje Gradu Križevcima kao osnivaču ustanove, te što prepoznaje i prati potrebe djece našeg grada. Logopedinji Đurđi želimo dobrodošlicu i uspjeh u radu.

Pratite nas na društvenim mrežama!