Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Kiša koja je počela padati tijekom današnjeg prijepodneva i najvjerojatnije će padati sve do večernjih sati omogućiti će stvaranje uvjeta za infekciju uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Voćarima koji u protekla 3 dana nisu obavili preventivnu zaštitu preporučamo da čim vremenski uvjeti dozvole obave zaštitu primjenom sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Navedenim sistemičnim fungicidima može se dodati neki od površinskih fungicida na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

Pratite nas na društvenim mrežama!