Obavijest proizvođačima jabuka, krušaka i lijeske!

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Jabuke području naše županije nalaze se, ovisno o sorti ilokaciji, u fazi pune cvatnje ili pri kraju cvatnje,dok je cvatnje kod krušaka završila. Prognostičari u prvojpolovici narednog tjedna najavljuju toplo vrijeme s mogućimoborinama što će omogućiti širenje krastavosti jabuke i kruške(Venturiainaequalis).

Za preventivnu zaštitu (prije kiše) mogu se koristiti površinskifungicidi na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban),mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

U voćnjacima jabuka gdje je zabilježen jak napad pepelnicejabuke (Podosphaeraleucotricha) preporučamo i primjenupripravaka na bazi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WGili kombinirani pripravak Luna expirience.

Ako se zaštita obavlja nakon kiše i ostvarene infekcijepreventivnom fungicidu treba dodati

sistemični fungicid na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor,Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ilipirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravcina bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnicejabuke.

U nasadima jabuka tijkom toplih i sunčanih dana traje let iodlaganje jaja moljca minera kružnih, no u fazi cvatnjejabuke ne preporučamo primjenu insekticida!

U nasadima krušaka pratite pojavu jaja i ličinki kruškinebuhe. Za zaštitu u fazi masovnog izlaska ličinki iz jaja moguse koristiti pripravci Movento SC, Apache ili Kraft 18 EC uzdodatak mineralnog ulja. Suzbijanje kruškine buhe poželjnoje provesti odvojeno uz što veći utrošak vode.

Radi zaštite pčela primjena navedenih sredstava dozvoljena jenakon cvatnje kruške, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjakako su u njemu prisutni korovi u cvatnji (maslačak, mrtva kopriva).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Obavijest proizvođačima lijeske!

U mladimnasadima lijeskeu fazi pojave prvih listića bilježimo pojavu različitih vrstaštetnih gusjenica(grbice, savijači pupa i lista), osobito ako se nasadi nalaze ublizini šume. U tek posađenom nasadu i jedna gusjenica po grmu možeu potpunosti uništiti lišće te je potrebno redovito obavljativizualne preglede! Prema potrebi se može primijeniti neki odinsekticida registriranih za primjenu na lijesci.

U starijimnasadima lijeske vidljivi su simptomi napada ljeskove grinje.Napadnuti pupovi se ne otvarajuili se iz njih razvija deformirano lišće. Iz napadnutih pupovagrinja tijekom vegetacije prelazi na nove pupove. Smatra se da jeprelazak najintenzivniji kad lijeska ima 5-10 razvijenih listova,odnosno kad se na novom ljetorastu formira 3-5 novih pupova.

Tablica 2.Insekticidi i akaricidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
tiakloprid Calypso SC 480 ljeskotoč
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
lambda-cihalotrin Kaiso lisne uši, majski hrušt, krasnik
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
piretrini Asset lisne uši, stjenice, medeći cvrčak dozvoljen u ekološkoj proizvodnji
sumpor Microthiol special disperss ljeskova grinja dozvoljen u ekološkoj proizvodnji

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputiproizvođača i u skladu sFitosanitarniminformacijskim sustavom.Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe spoloženim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjenipesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređajiza primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu biljapotrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listuo uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

Pratite nas na društvenim mrežama!