Katarina Sinjeri – uz 8. samostalnu izložbu u Galeriji Humanitarne zaklade za djecu Hrvatske

Slike u meni

SlikaricaKatarina Sinjeri ovih dana izlagala je u Galeriji Zaklade u Zagrebu.Bio je to povod da porazgovaramo s njom i predstavimo njezin rad. Onjenom stvaralaštvu u predgovoru kataloga piše dr. sc. Zdenko Balogkoji, između ostalog, kaže:

“Svojimnovim radovima, ova neumorna istraživačica vlastitog likovnogizraza čini se, da ipak pomalo kanalizira svoja istraživanja ujednom smjeru, izrazu čiste likovnosti i kolorizma.

Njenikrajolici, kao i gradovi, pretvaraju se u snažne strukture, kojimasujet služi samo kao sekundaran povod, a eksplozija likovnih temastvarni je sadržaj platna. Pred slikom, koja vibrira bojama,uvlačeći nas u priviđenje svih nebrojenih, neponovljivih oblika ikontrasta boja, čini nam se da platno još drhti od žestokihudaraca kista, u žurbi da se impuls iscijedi u trenutku kad jenajjači. Iz platna možemo osjetiti unutrašnju napetost i vizijukojoj je neki susret s vanjskim svijetom samo povod i poticaj zaoslobađanje. Zanimljivo je da se lakoćom iskusnog majstora Katarina“prešaltava” na tehniku sasvim suprotnog temperamenta:akvarel. Tehnika koju slikari ili obožavaju ili mrze, iziskujevještinu, hitru imaginaciju i brzinu, ali istovremeno i strpljivost,jer akvarel na oprašta pogreške” – ističe dr. sc. ZdenkoBalog.

Porazgovaralismo sa slikaricom Katarinom Sinjeri.

Zapitali smo je kako nastaju njene slike.

“Moglabih reći da, od samog početka kada radim slike, imam predodžbu štoću naslikati, no ponekad sliku stvaram i one nastaju tijekom rada nanjoj samoj. Moje slike najčešće nastaju kao poticaj iz okoline, apotom kao doživljaj u samoj meni. Zato i ovaj katalog ima taj nazivi zbog toga sve one u suštini su apstrahirane. Nekoliko zadnjihradova nastalo je kao igra, kao trenutak emocije. Bojažljivo ihizlažem javnosti jer ih doživljavam nekako intimno. Radi se opotpuno apstraktnim temama i mogle su se vidjeti u izlogu Galerije iupravo o tim slikama kritike su izuzetno pozitivne. “

Kako dajete nazive svojim slikama?

“Nazivimojih slika nisu konkretizirani. Ostavljam u osnovi promatračima daostvare svoj vlastiti doživljaj. Najčešće ne navodim točan nazivslika prema onome kako sam ih ja doživjela i od kuda je inspiracijaza mene bila za određeni motiv.”

Koliko dugo radite na jednoj slici?

“Pa,različito, mogla bih reći. Katkada slika nastaje u jednom dahu, adrugi puta danima, sloj po sloj, a kako se ulje teško suši, to možepotrajati poprilično dugo. Međutim, moja slika najčešće nastajedo samoga kraja, često slikam i po cijelu noć. Volim sliku, kadzapočnem, i završiti odmah, bez obzira koliko to vremenskitrajalo.”

Govoreći o tehnici slikanja, križevačka slikarica Katarina Sinjeri kaže:

“Najomiljenijatehnika mi je špahtlom ulje na platnu ili akrilik koji nema mirisa ipuno je ugodnije slikanje u zatvorenom prostoru. Često slikam iakvarele i to naročito zimi kada se puno slika u zatvorenomprostoru. Tehniku akvarela posebno obožavam zbog razlijevanja boja.Zahtjevna je, međutim ja sam se već dosta izvještila u tehniciakvarela, rado je slikam upravo jer ona na neki način iznenađuje prilikom samog slikanja”.

UGaleriji Zaklade – humanitarne zaklade za djecu Hrvatske je vašaosma po redu samostalna izložba. Koliko radova izlažete?

“Ovogaputa izlažem ukupno 53 rada, od toga je nešto više od poloviceulja na platnu, a ostalo su akvareli.”

Kako je došlo do suradnje sa Galerijom Zaklade u Zagrebu?

“Čestoposjećujem galerije, obilazim različite izložbe. Mislim da to radesvi slikari pa i ja kad god za to imam priliku. Tako je bilo i uslučaju zagrebačke Galerije Zaklade za djecu. Pogledali su mojeradove preko kataloga i došlo je do suradnje prije dosta godina.Kako sam se i ranije bavila humanitarnim radom, a ova udruga jeupravo humanitarna, već godinama sam slala slike i darovala ih radidjelovanja te humanitarne zaklade. Izložbu su otvorila dvojicakriževačkih kritičara dr. sc. i povjesničar umjetnosti ZdenkoBalog i prof. Zoran Homen koji priprema svoju samostalnu izložbu uSloveniji 8. svibnja.”

Kako je protekla vaša izložba u Galeriji Zaklade u Zagrebu?

“Otvaranjesame izložbe proteklo je prekrasno, uz odlične kritike i punoposjetitelja. Ono što bih posebno htjela istaći je predivan nastupnaših sugrađana, poznatih glazbenika Stjepana Fortune isopranistice Ane Fortuna te na klaviru Dunje Bićanić Todorović.Njihov nastup je kod publike izazvao divljenje Imala sam čast da mije na izložbu došla osobno kćerka osnivačice Zaklade NevenkaTuđman, na moj poziv su se odazvali i predsjednik Saveza samostalnihsindikata Hrvatske Mladen Novosel, Zlatica Štulić – predsjednicaSindikata trgovine Hrvatske i Jasminka Vukšić – predsjednicaSindikata graditeljstva Hrvatske te brojni drugi gosti, među kojimai Križevčani, slikari Križevačkog likovnog kruga. Potpomogli suizložbu, među ostalim, SSSH i građevinska tvrtka “Radnik”.Istaknula bih veliku požrtvovnost i suradnju prilikom opreme slika iprijevoza Dejana Dvoržaka iz Križevaca i zahvalila svima na pomoćii podršci.”

Osebi, svojim radovima i izložbama slikarica Katarina Sinjeriotkriva:

“Izlaganjesam počela tek nakon što sam poduku o slikanju dobila od dr. scZdenka Baloga i prof. Zorana Homena. Prva izložba je bila 2000-tegodine. Od tada je bilo ukupno 8 samostalnih izložbi u raznimgradovima, na različitim mjestima. Istaknula bih izložbu u Likovnojgaleriii Gradskog muzeja Križevci, Galeriji u Đurđevcu i ovu uGaleriji Zaklade u Zagrebu. Članica sam Križevačkog likovnog krugai Likovne sekcije “Podravka 72″. Preko našeg Križevačkoglikovnog kruga članica sam Hrvatskog sabora kulture gdje šaljemsvoje radove na ocjenjivanje. U dva navrata su mi radovi pohvaljeniod Hrvatskog sabora kulture i to mi puno znači” – kazala namje slikarica Katarina Sinjeri.

Idalje će Katarina nastaviti neumorno raditi, pa se nadamo još kojojizložbi, osim u drugim gradovima i u križevačkim prostorima. (J.I.)

Pratite nas na društvenim mrežama!