Obavijest proizvođačima ozimih žitarica!

Pregledomusjeva pšenice na terenu utvrđeno je da će u narednom tjednu uvećini slučajeva početi klasanje.

Ufazi početka cvatnje pšenice treba obaviti posljednju zaštitu kakobi se zaštitio klas od bolesti klasa (Fusarium i Microdochium)pogotovo u ovako kišnim uvjetima , a moguća je pojava i drugihbolesti koje se mogu javiti na klasu (Septoria nodorum, Puccinia spp, Blumeria spp.).

Porastomtemperature moguće je očekivati i veću pojavu ličinki crvenogžitnog balca (Oulemamelanopus) ilisnih ušiju pa je potrebno provjeriti usjeve prije tretiranjaprotiv bolesti i prema potrebi kombinirati tretmane.

Uposljednjem tretmanu preporuka je dodati i folijarnu prihranu ibiostimulatore koji će pomoći kod temperaturnih stresova.

Preporukaje da se kod zadnjeg tretmana utroši 350 do 450 litara škropiva poha uz dodatak okvašivaća.

Nekiod fungicida za završni tretman pšenice: AscraXpro, Elatus Era, Opera Max, Yamato, Zamir, Topsin M 500 i dr.

Nekiod dozvoljenih insekticida : KarateZeon, Fastac 10EC, Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Proteus, Biscaya i dr.

Pregledomusjeva pšenoraži koji do sada nisu tretirani protiv bolesti uočenisu simptomi žute hrđe ( Pucciniastriiformis) patreba što prije obaviti tretiranje jednim od fungicida: Priaxor,Ascra Xpro, Elatus Era, Yamato i dr.

Podatkeo sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na webstranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnoginformacijskog sustava (FIS), putem internetsketražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prijeupotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni isredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenomtretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZBzbrinuti na propisani način.

Sanja Vukovićdipl.ing.agr.

Pratite nas na društvenim mrežama!