Obavijest vinogradarima!

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze na gotovo svimlokacijama agroklimatskih stanica palo je više od 40 litara kiše tesu isprani preventivni fungicidi korišteni u zaštiti. Najvećakoličina kiše pala je u razdoblju od 5. do 7. svibnja te su tada iostvareni uvjeti za prvu primarnu infekciju uzročnikom plamenjačevinove loze (Plasmoparasviticola). U navedenom su razdoblju ostvarenii povoljni uvjeti za infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsisviticola), a također je i vrlo visok rizik odrazvoja ranog botritisa vinove loze (Botrytis cinerea).Zbog značajnog pada temperature, u odnosu na drugu polovicu travnja,usporen je porast vinove loze te on trenutno iznosi manje od jednoglista tjedno.

Tablica 1. Količina kiše zabilježena u razdoblju 26.travnja-7.svibnja

Lokalitet Količina kiše/ l/m2
Koprivnica 52
Gola 51
Novigrad Podravski 50
Virje 57
Čepelovac 64
Kozarevac 47
Carevdar 57
Križevci 39
Kalnik 103

Prognostičari i u narednim danima najavljujupromjenjivovrijeme s dosta kiše što će omogućiti nove infekcije uzročnicimanajvažnijih bolesti vinove loze.

U ovakvim uvjetima za zaštitu vinove loze od crne pjegavosti iplamenjače za zaštitu preporučamo pripravke Mikal Flash,Mikal Premium F, Antracol Combi ili Curzate F. Folpetu pripravcima Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F smanjitće mogućnost razvoja ranog botritisa vinove loze.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu odpepelnice (Erysiphenecator) kao što su Dynali, NativoWG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo,Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl..

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputiproizvođača i u skladu sFitosanitarniminformacijskim sustavom.Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe spoloženim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjenipesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređajiza primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu biljapotrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listuo uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

Pratite nas na društvenim mrežama!