Županijska smotra tamburaških orkestara i malih tamburaških sastava

Uorganizaciji Županijske Zajednice kulturno-umjetničkih udruga upetak, 10. svibnja 2019. godine s početkom u 18,00 sati u Društvenomdomu u Virju  predstavit će se stotinjak tamburaša iglazbenika na Županijskoj smotri tamburaških orkestara i sastava.

Pokroviteljove manifestacije je Koprivničko-križevačka županija, a domaćinisu članovi tamburaškog orkestra HPD-a  „Ferdo Rusan“Virje.

Unatjecateljskom  programu sudjeluju: tamburaški orkestarKulturne udruge „Tomislav Franjić“ Kalinovac i  tamburaškiorkestar HPD „Ferdo Rusan“, Virje  u  kategorijikoncertni orkestar,  mali tamburaški sastav udruge“Prekodravski zvon“ iz Gole u kategoriji koncertni sastav   tetri mala tamburaška sastava  u kategoriji folklorni sastav:tamburaški sastav  KUD-a  „Stari  graničar“Cirkvena, tamburaški sastav   KUD a „Rudar“ izGlogovca te tamburaški sastav KUD-a Molve.

Smotruće pratiti Selektor Hrvatskog sabora kulture Ivan  Potočnik iodlučiti tko će od naših predstavnika sudjelovati na 26. Susretuhrvatskih tamburaških orkestara i sastava  koji će se održatiod 2. do 3. studenoga 2019. u Dugom Selu.

Pratite nas na društvenim mrežama!