Danas imendan slave Josip i Zdenka!

Ime Josip je u hebrejskom Johosef – te je složen od dviju hebrejskih riječi Jo, što je kratica od Jahve (Bog) i glagolskog oblika jasaf (dodao je, umnožio). Ime je, kako je to kod biblijskih imena često, rečenica, i to Bog neka doda (umnoži). U Hrvata se ime grana u brojne oblike – Josip, Joško, Jozo, Joža, Joco, Pepa…, a u ženskom obliku Josipa, Jozefina, Pepa, Pepica…

Ime Zdenka izvedeno je od trpnog pridjeva “zden, zdeti” tj. “činiti, raditi”.

Pratite nas na društvenim mrežama!