Pošast u vinogradima

Zlatna žutica vinove loze (Grapevine flavescence dorée) jedna je od najopasnijih i najštetnijih karantenskih bolesti vinove loze na području Europe. U vinogradima u kojima se pojavi brzo se širi i poprima razmjere epidemije čineći velike štete u gubitku grožđa i gubitku zaraženih trsova.

Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma (Candidatus Phytoplasma vitis) koja se razmnožava u provodnom sustavu biljaka. Za zarazu zlatnom žuticom odgovoran je prirodni vektor američki cvrčak (Scaphoideus titanus).

Američki cvrčak ima jednu generaciju godišnje. Prenosi bolest sišući sokove iz floema vinove loze. Na taj način unosi fitoplazmu u svoj organizam i provodi zarazu na zdrave trsove. Biljke domaćini štetnog organizma su vinova loza (Vitis vinifera) i ostale vrste i križanci iz roda Vitis, te obična pavitina (Clematis vitalba). Osim vektorom fitoplazma se širi zaraženim sadnim i reprodukcijskim materijalom.

U Hrvatskoj je 2003. godine američki cvrčak prvi puta otkriven u vinogradima u Iloku, Novigradu i Štrigovi. Do kraja 2017. godine zlatna žutica nađena je u vinogradima u Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Istarskoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj, Virovitičko-podravskoj, Krapinsko-zagorskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Vukovarsko-srijemskoj županiji i u gradu Zagrebu, te su na temelju toga određena i proglašena demarkirana područja.

Demarkirana područja prema Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 55/2018) obuhvaćaju zaraženo područje širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze. To područje obuhvaća jednu ili više susjednih katastarskih općina te sigurnosno područje širine najmanje 5 km računajući od granice zaraženog područja.

Simptomi bolesti

– Simptomi se na trsovima javljaju krajem lipnja. Često se javljaju na cijelom trsu, ali se mogu javiti samo na mladicama lucnja ili reznika. Na listovima bijelih sorata dolazi do uvijanja rubnog dijela prema naličju, tako da list poprimi kopljasti izgled, dijelovi lista nekrotiziraju, te se na dodir drobe. Kod crvenih sorata lišće počinje crveniti, a ostali simptomi su jednaki kako i kod bijelih sorata. Na mladicama su internodiji skraćeni, pa je lišće gušće raspoređeno. Mladice ne odrvenjavaju, već ostaju zelene pa se tijekom zime smrzavaju i propadnu. Cvatnja i oplodnja je poremećena. Grozdovi venu i suše se – upozorava Zrinka Večerić, mag ing.fitomedicine iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Ministarstva poljoprivrede.

Suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Ova stručnjakinja, ističe da je vrlo važno provoditi pregled vinograda na prisutnost američkog cvrčka.

– Obično se ličinke pojavljuju na najdonjim listovima. U tu svrhu preporuča se postavljanje žutih ljepljivih ploča. Suzbijanje američkog cvrčka važno je u zaraženim i sigurnosnim područjima ali isto tako i u nezaraženim područjima. Također je važno krčenje zapuštenih vinograda i uništavanje biljke domaćina, obične pavitine – ukazuje Večerić.

Suzbijanje američkog cvrčka potrebno je provesti u barem tri tretiranja:

Tretiranje – nakon cvatnje, prva polovica lipnja

Tretiranje – dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja

Tretiranje – krajem srpnja ili početkom kolovoza

U Republici Hrvatskoj registrirani su insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel – D, Avaunt EC, Cythrin Max, Reldan 22 EC, Abanto, Krisant EC, Piretro Natura. Sve informacije o navedenim preparatima dostupne su preko Fitosanitarnog informacijskog sustava Ministarstva poljoprivrede.

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18) na temelju te Naredbe donesena je i Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (NN 55/18). Ministarstvo poljoprivrede donijelo je i Akcijski plan za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze za razdoblje od 2018. do 2021. godine, sve u cilju sprječavanja daljnjeg širenja zlatne žutice vinove loze. Akcijskim planom propisane su aktivnosti bitne za provođenje fitosanitarnih mjera, te stavljen je naglasak na odgovornost svih sudionika u njegovoj provedbi, kako bi se što bolje i učinkovitije provele sve aktivnosti.

Neke od najvažnijih mjera u Akcijskom planu su informiranje javnosti o zlatnoj žutici vinove loze. Sustavno pregledavanje glavnih biljaka domaćina radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom. Uklanjanje i uništavanje pojedinačnih zaraženih trsova, loznih cijepova i zaraženih matičnih trsova glavnih biljaka domaćina zajedno s korijenom. Krčenja cijelog vinograda, matičnog nasada ili rasadnika ako je više od 20 % trsova koji pokazuju simptome koji upućuju na zarazu štetnim organizmom. Redovito praćenje prisutnosti vektora postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Sustavno suzbijanje vektora u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze.

Ukoliko se uoče simptomi zlatne žutice vinove loze potrebno je odmah obavijestiti fitosanitarnog inspektora ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Zavod za zaštitu bilja ili Ministarstvo poljoprivrede.

Pratite nas na društvenim mrežama!