Danas imendan slave Kristina, Mirjana i Boris!

Kristina je latinsko ime izvedeno od grčke riječi Christós, što znači ‘kršćanin’, ‘kršten’, ‘koji vjeruje u Boga’, a ima i druga tumačenja povezana s kršćanstvom. U svom korijenu ima riječ Krist (od Isusa Krista), koja je isprva bila oznaka za zvanje, odnosno titulu, a tek je poslije postala dio Isusova imena.

Ime Mirjana sadrži u sebi osnovu “mir” koja je veoma zastupljena u mnogim slavenskim imenima. U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dijete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i u miru.

Boris je slavensko ime koje se koristi najviše u Bugarskoj, Rusiji, Sloveniji i Nemačkoj (bug Борис ili kao dvojno ime Борис-Михаил, grč. Βόωρίς ili Βόγορίς). Na slavenskim jezicima ovo ime označava ratnika a prema nekim tumačenjima ime je kraći oblik imena Borislav (“bori se u slavi”).Postoji tumačenje da je ovo izvorno tursko ime Bogoris, možda u značenju „kratak“ ili „vuk“.U Bugarskoj je ime poznato po vladaocu iz 8. vijeka, Boris-Mihailu, imperatoru koji je zajedno s dvojicom svojih nasljednika uveo kršćanstvo u svoju zemlju. U Rusiji ovo je ime sveca iz 11. vijeka koji je nastradao zajedno sa svojim bratom Glebom, kao i cara iz 16. vijeka Borisa Godunova, koga je kasnije opisao Aleksandar Puškin.

Pratite nas na društvenim mrežama!