Korisnicima prava na naknadu za podmirenje troškova stanovanja

Sukladno Odluci o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi Grada Križevaca
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 2/19 i 3/19), podsjećamo Vas da ste, kao
korisnici naknade za troškove stanovanja, obvezni u roku od 8 dana prijaviti Upravnom
odjelu za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam
svaku promjenu koja može utjecati na ostvarivanje i visinu subvencije.
U slučaju da ste imali spomenute promjene, molimo Vas da tražene podatke
dostavite u Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne
manjine i turizam Grada Križevaca, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci, soba
br. 22/I kat.

Grad Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!