Međunarodni dan prijateljstva- 30. srpnja

Međunarodni dan prijateljstva proglašen je 2011. godine od strane UN-a imajući na umu viziju da prijateljstvo među ljudima, zemljama, kulturama i individualcima može stvoriti uvjete mira i doslovno graditi mostove među zajednicama.
Svjetski dan prijateljstva je inicijativa koju je UNESCO predstavio Generalnoj skupštini UN-a još 1997. godine, a koja je definirala kulturu mira kao niz vrijednosti, stavova i akcija koje odbacuju sve vrste nasilja uz nastojanja da se spriječe mogući konflikti već u samim počecima. Donosimo nekoliko izreka što se tiče prijateljstava.

Prijateljstvo je najteže objasniti. Ne uči se u školi, ali ako ne znaš smisao prijateljstva, onda ne znaš ništa.
Muhamed Ali

U nekim okolnostima života prijatelj treba samo biti u blizini. Tješenje riječima otvara ranu, ono otkriva dubinu.
Balzak

Bivši prijatelj je gori nego neprijatelj.
Ruska narodna poslovica

Pratite nas na društvenim mrežama!