Obavijest poljoprivrednicima

Podsjećamo da na terenu uskoro počinje cvatnja ambrozije. Ambrozija(Ambrosia artemisiifolia)
zvana još i limundžik agresivna je alargena biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi
izaziva alergijske reakcije. Zbog toga je donesena Naredba o poduzimanju obaveznog uklanjanja
ambrozije( NN 72/2007).
Ovom naredbom propisuju se mjere obaveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog
suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.
Vlasnici i korisnici obradivog i neobradivog zemljišta, šuma i lovišta, te ovlaštenici koji upravljaju
površinama uz vodotoke i kanale, površinama uz javne prometnice i željezničke pruge,
površinama u parkovima i drugim zelenim površinama obavezni su redovito tijekom sezone
provoditi mjere (agrotehničke, mehaničke i kemijske) za uklanjanje ambrozije.
Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje)
ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata – u skladu s uputom priloženom uz
sredstvo).
Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda koje
izaziva alergije kod ljudi , a potom i stvaranje sjemena kako bi se spriječilo daljnje širenje.
Poljoprivrednici korisnici potpora dužni su poštivati zahtjeve višestruke sukladnosti (SMR) i dobre
poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC 6) na svim površinama korištenja, a u kontrolama koje
provodi APPRRR na to se obraća posebno pažnja( obavezno suzbijanje ambrozije i abutilona
na svim parcelama).

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici
Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS),
putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti
prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a
praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Pratite nas na društvenim mrežama!