Obavijest proizvođačima kasnog kupusa!

Na usjevima kasnog kupusa moguće su štete od više štetnika: kupusnog moljca(Plutella
xyilostella),kupusne sovice (Mamestra brassicae),kupusnog bijelca(Pieris brassicae), malog
kupusara(Pieris rapae),kupusnih buhača(Phyllotreta spp.) , lisnih uši(Brevicoryne brassicae),
kupusne stjenice(Euriderma spp., Nezara viridula), kupusne muhe(Delia radicum) i duhanov
trips(Thrips tabaci).
Potrebno je iznad usjeva postaviti žute ljepljive ploče te prema ulovu štetnika i pregledu biljaka
odrediti vrijeme i potrebu tretmana insekticidom.
Insekticide treba primijeniti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima kada pčele ne lete.
Na visokim temperaturama neki insekticidi vrlo brzo gube djelotvornost.
Dopušteni insekticidi na kupusnjačama:

Avaunt 15 SC, Alvarede, Laser, Affirm, Direkt, Fastac
10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super, Karate Zeon, Sumialfa 5 FL, Cythtrin max i dr.
Na kupusu se može javiti i više bolesti: suha trulež (Phoma lingam),plamenjača kupusa(Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost(Mycospharella brassicola), koncentrična pjegavost(Alternaria), bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas).


Za zaštitu od navedenih bolesti može se koristiti jedan od fungicida:

Nativo 75WG, Score 250 EC, Signum, Neoram wg, Difcor, Zafra AZT 250 SC, Ortiva top, Ortiva i dr.
Prilikom aplikacije fungicida i insekticida obavezno dodati sredstvo za poboljšano
prianjanje.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici
Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS),
putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti
prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a
praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Pratite nas na društvenim mrežama!