Potpisan Sporazum o zajedničkoj suradnji između Grada Križevaca i općina na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

U Maloj gradskoj vijećnici danas je potpisan Sporazum o zajedničkoj suradnji između
Grada Križevaca i općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec,
uključenih u projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa – PRŠI.
Sporazum je, u ime Grada Križevaca, potpisao gradonačelnik Mario Rajn, a prisutni su bili i
predstavnici navedenih općina te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, eu
fondove i javnu nabavu Ivan Biškup.
Ovime je definirano sve vezano uz pripremu, prijavu i provedbu projekta „Izgradnja
mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim
područjima“.
Predmet Sporazuma je zajednička suradnja na Projektu razvoja BB na području
Grada Križevaca te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec, a
u ime potpisnika Sporazuma, Grad Križevci će podnijeti prijavu na „Javni poziv – pred-
odabir“ koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije.
Grad Križevci kao Nositelj projekta, te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno
i Sveti Petar Orehovec, pokrenuli su projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa,
prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Grada Križevci i Općina
Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja.
Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske
mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA mreža), koja će osigurati
infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak područja.
Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.

Pratite nas na društvenim mrežama!