Priopćenje o udžbenicima izdavačke kuće “Meridijani”

Odabir povijesnih udžbenika nije bio regularan
Izdavačka kuća „Meridijani“ zatražila je danas od Ministarstva znanosti i obrazovanja
poništenje rezultata odabira udžbenika iz povijesti prema novom kurikulumu (za prvi razred
gimnazija i petih razreda osnovnih škola) iz Kataloga odobrenih udžbenika za šk. god.
2019./2020. u osnovnim i srednjim školama jer se odabir proveo na brzinu i na neprimjeren
način.
Smatramo da odabir nije bio regularan, prvenstveno zbog prekratkog roka odabira. Tako
nastavnici uopće nisu stigli dobiti otisnute primjerke odobrenih udžbenika svih nakladnika,
kako bi ih usporedili i odlučili se za onaj koji je po njima najbolji.
Nastavnici i profesori povijesti odlučivali su se za udžbenike bez da su ih sve vidjeli!
Zbog promjena kurikuluma iz povijesti (čak nekoliko puta!) izdavači su tek 21. 5. predali
udžbenike na prosudbu u Ministarstvo, a udžbenici su odobreni tek 19. 6., uoči dvaju
praznika, ali i tada neslužbeno, bez klase i broja.
Katalog odobrenih udžbenika povijesti Ministarstvo je objavilo u ponedjeljak 24. 6., opet dan uoči praznika i istoga dana objavilo da nastavnici za odluku imaju samo tri dana, od 26. do 29. lipnja, kako bi od ponuđenih odabrali najkvalitetniji. Kako su nakladnici mogli efektivno u
samo tri radna dana otisnuti odobrene udžbenike i poštom ih dostaviti školama u cijeloj
Hrvatskoj, a nakon toga ih nastavnici još proučiti i međusobno usporediti te odabrati najbolji!?
Pristigli primjerci povijesnih udžbenika velikih izdavača bili su neodobreni od strane Ministarstva!
Rok se mogao „uhvatiti“ samo tako da se udžbenici otisnu i dostave školama mnogo prije
nego su odobreni, što su neki veliki nakladnici i učinili. A to znači da su nastavnici birali na
temelju neodobrenih, dakle nevrijedećih radnih verzija udžbenika. Stoga cijeli odabir
povijesnih udžbenika smatramo neregularnim.
Iako je naknadno, na traženje „Meridijana“, Ministarstvo produžilo rok za odabir povijesnih
udžbenika do 4. srpnja, pogreška se nije dala ispraviti, jer je većina škola poštovala zadani
rok za oduluku do 28. lipnja. Tim više, jer se nakon 28. 6. više nije moglo birati aplikacijom,
nego na drugi, teži način. Uostalom, Ministarstvo je već 1. srpnja javno objavilo da je odabir
udžbenika završen!?
Na sastanku s nakladnicima u Ministarstvu početkom godine jasno je rečeno da će izbor
povijesnih udžbenika radi kašnjenja kurikuluma ići u drugi krug i da će nastavnici i profesori
moći birati do 10. ili 15. srpnja. Međutim, sve je iznenada obavljeno ranije, u nemoguće

kratkom roku i to u vrijeme brojnih obveza nastavnika na kraju školske godine i maturalnih
putovanja.
Za peti razred iz povijesti odobrene su samo dvije radne bilježnice.
Uza sve to, radne bilježnice iz povijesti za 5. razred osnovne škole nije odobravalo
Ministarstvo, nego Agencija za odgoj i obrazovanje, a nastavnici nisu uopće imali
informacije kojim su izdavačima one odobrene, a kojima ne. Kako su radne bilježnice iz
povijesti odobrene samo „Meridijanima“ i još jednom izdavaču, ispada da su mnogi
nastavnici izabrali udžbenik iz povijesti za 5. razrede osnovnih škola ne znajući da uz njega
nije odobrena i radna bilježnica!
Budući da smo u izradu novih udžbenika uložili ogroman trud i značajna sredstva, tražimo
da se odabir ponovi na primjeren način.
Kvalitetan udžbenik osnovno je nastavno sredstvo putem kojeg učenici stječu znanja, a
ovakvim brzopletim, nepromišljenim i prekratkim rokom za odabir, profesori nisu imali
vremena ni uvjeta odabrati najkvalitetnije, što će se odraziti na kvalitetu znanja učenika.
Podsjećamo da je povijest, uz geografiju i hrvatski, jedan od najvažnijh nacionalnih premeta
koji presudno određuje našu samobitnost, opstojnost i razvoj pa smatramo da se baš
odabiru tih udžbenika trebala posvetiti još veća pažnja. Nastavnicima je trebalo omogućiti
da imaju jednake uvjete i vremenski okvir za njihov odabir, kao i za udžbenike svih ostalih
predmeta. Za njih su od objave u katalogu odobrenih udžbenika, pa do zadnjeg datuma
odabira, nastavnici i profesori mogili birati u roku od oko tri tjedna, a za udžbenike iz
povijesti svaga tri dana.

Petra Somek, prof., direktorica i izvršna urednica povijesnih udžbenika
(098 275 688)
Akademik Dragutin Feletar, glavni i odgovorni urednik

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Na ruke ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak
i
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
Na ruke Snježana Gernhardt, prof. i dr. sc. Marko Košiček

Premet: Žalba i traženje poništenja (i ponavljanja) konačnih rezultata odabira
udžbenika iz povijesti iz Kataloga odobrenih udžbenika za šk. god. 2019./2020. u
osnovnim i srednjim školama
Poštovani,
Ovim putem tražimo poništenje rezultata odabira udžbenika iz povijesti iz Kataloga
odobrenih udžbenika za šk. god. 2019./2020. u osnovnim i srednjim školama jer se odabir
proveo na brzinu i na neprimjeren način, takav da su u Meridijani (koji su već 25 godina
specijalizirani nakladnik povijesnih i geografskih izdnaja) zapravo potpuno diskvalificirani iz
odabira.
Kao što ste upoznati, mi smo izradili dva povijesna udžbenika:

 1. Svijet prije nas – Povijest 1, za prvi razred gimanzije
 2. Učiteljica života – Povijest 5, za peti razred osnovnih škola (i pripadajuću radnu
  bilježnicu)
  Prema rezultatima odabira objavljenim 1. srpnja, za naš gimnazijski udžbenik odlučile su se
  samo 22 škole, a za osnovnoškolski samo 4 škole!!!
  Smatramo da odabir nije bio regularan, prevenstveno zbog prekratkog roka odabira.
  Profesori i nastavnici uopće nisu stigli dobiti odobrene otisnute primjerke naših naslova, pa
  se nisu ni mogli odlučiti za njih, jer ih nisu ni vidjeli!
  Zbog promjena kurikuluma iz povijesti (čak nekoliko puta!) izdavači su tek 21. 5. predali
  udžbenike na prosudbu u Vaše Ministarstvo, a naši udžbenici su odobreni tek 19. 6.
  Točnije, tada ste nam mailom poslali samo zajedničko stručno mišljenje članova povjerentva
  za prosudbu da je udžbenik prihvatljiv, ali još dan-danas nismo dobili službeno konačno
  dobrenje za njih (ni klasu i broj).
  Nakon tog maila odmah smo otisnuli udžbenike i u ponedjeljak, 24. 6. spakirani su i poštom
  istoga dana upućeni u sve osnovne škole i gimnazije u Hrvatskoj. Taj isti dan objavili ste
  katalog odobrenih udžbenika iz povijesti te obznanili da se odabir mora obaviti u sljedeća tri
  dana, od 26. (srijede) do 28. (petka) lipnja.
  Međutim, naši udžbenici poslani 24. lipnja (sljedeći dan bio je praznik) pristigli su u škole tek 3.lipnja, a mnogi tek 1. ili 2. srpnja, nakon što je odabir bio već zapravo zaključen! I danas
  nam se javljaju neke škole (Vukovar) da još nisu dobili ogledne primjerke udžbenika.
  U srijedu, 26. lipnja kontaktirali smo Vas i žalili se na nevjerojatno kratak rok te ste ga na
  naše veliko inzistiranje produžili za četiri dana, do 4. srpnja, ali na način da se profesori ne
  mogu odlučiti putem aplikacije, kao do tada, nego mailom iz škole, što uopće nije

primjereno. Osim toga, taj rok je i dalje prekratak za bilo kakvu objektivnu prosudbu o
kvaliteti udžbenika. Statistika je egzaktna znanost i podaci koje ste objavili u Katalogu od
1.7. sve govore.
Dogovor nas nakladnika na zadnjem sastanku u Ministarstvu bio je da će odabir povijesnih
udžbenika, zbog kašnjena kurikuluma, ići u drugi krug i da će profesorima biti omogućeno
da biraju barem do 10. ili 15. srpnja, no to se nije dogodilo. Sada, prema rezultatima od 1.
srpnja, vidimo kakva je velika šteta učinjena.
Zato smatramo da sve te rezultate treba ponišititi te ponoviti cijeli odabir povijesnih
udžbenika, na način da se profesorima dade barem deset dana za odabir, uz uvjet da im svi
nakladnici pošalju finalne, odobrene – dakle jedine vrijedeće – primjerke udžbenika.
Zapravo se cijelo odlučivanje provodilo na neodobrenim udžbenicima, jer su veliki nakladnici
u škole slali udžbenike koji nisu odobreni od strane Vašeg Ministarstva, pa su nastavnici
baratali s radnim, nevrijedećim verzijama. Time ste pogodovali velikim izdavačima koji su
poslali učiteljima i profesorima udžbenike koji nisu bili odobreni ni prošli recenziju MZO.
S obzirom na prekratak rok provođenja kurikula iz povijesti, svi ti ranije odaslani radni
primjerci udžbenika moraju se baciti u smeće, kako bi se poslali novi, odobreni naslovi, na
kojima je još bilo dorada i od strane nakladnika i Vaših komisija. Riječ je o nekoliko tisuća
udžbenika koji se moraju baciti kako bi profesori dobili ispravne važeće povijesne udžbenike
na prosudbu (izračunajte koliko ima profesora povijesti u gimnazijama i osnovnim školama i
koliko je nakladnika povijesnih udžbenika). Mi u tome nismo željeli sudjelovati, jer je to
potpuno iracionalno i nemoralno, a bacanje knjiga protivi se svim pravilima struke (da o
ekologiji i zaštiti prirode i ne govorimo).
Mi smo čekali Vaše dobrenje i tek smo onda otisnuli odobrene naslove (zapravo službeno
odbrenje sa klasom i brojem još nismo ni dobili, a kada smo Vas za to pitali u mailu od 19. lipnja, odgovorili ste da ćemo ‘’dobiti klasu i broj odobrenja nakon što završi cijeli proces
prosudbe udžbenika’’. Dakle, cijeli odabir radio se a da još nije završen proces prosudbe ni
do današnjeg dana???
Također, tu je problem s radnim bilježnicama koje je odobravala Agencija za odgoj i
obrazovanje. Nastavnici u osnovnim školma uopće nisu informirani da su u 5. razredu
osnovne škole, za povijest, odobrene samo dvije radne bilježnice, od Školske knjige i od
Meridijana, a da ostale nisu zadovoljile kvalitetom i nisu odobrene. Gotovo nitko od
profesora povijesti ne zna za taj podatak, a mnogi su koristili i trebaju im radne bilježnice u
nastavi!?
Iz svega gore navedenog smatramo da bi trebalo ponoviti odabir povijesnih naslova, jer je
nemoguće da su se za naš udžbenik iz povijesti za 5. razred osnovne škole, na kojem su
radili eminentni stručnjaci, odlučile samo četiri škole od više od 850 osnovnih škola u
Hrvatskoj.
U privitku Vam dostavljamo naše povijesne udžbenike da se i sami uvjerite u njihovu
kvalitetu koja, nažalost, uopće nije bila kriterij odabira. Koji su kriteriji bili u pitanju, ne bismo
nagađali.

U nastavku također navodimo više od deset razloga za koje smatramo da se naši povijesni
udžbenici izdvajaju od konkurentskih, ali ti kriteriji uopće nisu ni razmatrani od strane
profesora i nastavnika:

 1. Naši udžbenici su najlakši za učeničku torbu od svih konkurentskih naslova, imaju
  najmanju gramaturu (232 str. gimnazijski, 172 str. osnovnoškolski) jer su tiskani na
  posebnoj vrsti papira, laganom, a voluminoznom.
 2. Udžbenici su i lijepljeni i šivani i neće se raspasti nakon godinu dana uporabe već se
  mogu koristiti godinama. Svi konkurentski samo su lijepljeni.
 3. Udžbenici su potpuno pouzdani u vezi točnosti podataka jer su ih pisali znanstvenici (prof.
  dr. sc. Hrvoje Gračanin sa Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
  doc. dr. sc. Mladen Tomorad sa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu). Oni su
  međunarodno priznati stručnjaci za staru povijest koji se njome bave tijekom cijele svoje
  akademske karijere. Autori su i brojnih znanstvenih knjiga i članaka, radova vezanih uz
  popularizaciju povijesti te osnovnoškolskih i gimnazijskih udžbenika povijesti koje su koristile
  mnoge škole. Udžbenici su napisani na temelju recentnih povijesnih istraživanja te uključuju
  najnovija saznanja znanstvenika, a u njihovoj izradi angažirane su i dvije vrsne metodičarke.
 4. Udžbenici imaju detaljan popis dodatne literature za učenike i profesore; on se sastoji od
  popisa raspoloživih izvora, literature, povijesnih časopisa i povijesnih romana na hrvatskom
  jeziku te detaljnog popisa filmova i serija koji su raspoređeni prema temama i sadržajima.
 5. Udžbenici imaju najbolji omjer slikovnih i pisanih izvora koji dodatno približavaju
  učenicima sadržaje svih nastavnih tema. Uz to su slikovni i pisani materijali popraćeni
  pitanjima i zadacima koji potiču učenika na dodatno promišljanje.
  Svaka fotografija je autorska i snimljena je in situ ili u hrvatskim i međunarodnim muzejima
  (nisu pokradene s interneta).
 6. Baš svaku nastavnu jedinicu u našim povijesnim udžbenicima prati odgovarajuća
  povijesna karta te lenta vremena. Gimnazijski udžbenik je opremljen s 22 povijesna
  zemljovida, a osnovnoškolski sa 21 te nekoliko stotina fotografija i crteža. Broj raspoloživih
  slikovnih priloga i karata najveći je među svim ponuđenim naslovima u 1. razredu gimnazije
  i 5. razredu osnovne škole.
 7. Udžbenici imaju naviše lenti vremena od svih konkurentskih, gimnazijski 42 lente a
  osnovnoškolski 30!
 8. U udžbenicima su obrađene sve teme koje su propisane novim kurikulumom te je još
  posebno obrađeno pet od mogućih deset izbornih tema u gimnazijskom (što nema u
  konkurentskim) i dvije u osnovnoškolskom udžbeniku. Udžbenici imaju detaljan popis
  dodatne literature za učenike i profesore koji se sastoji od popisa raspoloživih izvora,
  literature, povijesnih časopisa i povijesnih romana na hrvatskom jeziku te detaljnog popisa
  filmova i serija koji su raspoređeni prema temama i sadržajima. U udžbenicima su također
  jasno naznačeni svi odgojno-obrazovni ishodi preuzeti iz kurikuluma i kao takvi vezani su uz
  domene (pet područja ljudske djelatnosti).
 9. Posebnost u udžbeniku za osnovnu školu su brojne ponuđene aktivnosti za učenike, a
  vezane su uz razvoj tehničkih koncepta. Sadržaji su predstavljeni tako da potiču znatiželju i
  maštu kod učenika, želju za produbljivanjem i proširivanjem znanja te vode razvijanju
  vještina važnih za razvoj povijesnog mišljenja, poput analiziranja, interpretiranja,
  vrednovanja i zaključivanja. Metodički dio udžbenika pisali su stručnjaci metodike (Vjera

Brković, prof. pred. na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doc. dr. sc. Rona
Bušljeta sa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Ivana Malus Tomorad, prof.) s
višegodišnjim iskustvom rada u školama i na sveučilištu. One su autorice većeg broja
stručnih i znanstvenih radova vezanih uz nastavu povijesti. Također su sudjelovale u
kreiranju različitih verzija kurikuluma nastavnog predmeta Povijest te u Školi za život.

 1. Uz tiskane udžbenike dostupni su digitalni sadržaji i to potpuno besplatno za sve
  učenike: http://www.meridijani.com/publication/e-udzbenik/svijet-prije-nas-povijest-1
  http://www.meridijani.com/publication/e-udzbenik/uciteljica-zivota-povijest-5
  koji su raspoređeni prema nastavnim jedinicama udžbenika i lako su dostupni.
 2. Gimnazijski udžbenik iz povijesti osjetno je jeftiniji od svih konkurentskih, ima cijenu 94
  kune (konkurentski: 115, 124 i 121) a osnovnoškolski 60 kuna (konkurentski 62, 62.91,
  62.91 i 54 kune)
  Kako to da su se za udžbenike s takvim karakteristikama, u koje je uložen golem trud,
  odlučile samo četiri osnovne škole u Hrvatskoj i samo 22 srednje? Naš važeći udžbenik iz
  povijesti u gimnazijama (istih autora) za ovu upravo završenu školsku godinu, koristi veći
  broj škola nego novi. Tu očito nešto nije u redu, pa tražimo da redigirate kompletan proces
  odlučivanja udžbenika te da ga ponovite na način da jedini kriterij odabira zaista bude samo
  kvaliteta udžbenika. Sve ostalo nije važno.
  Osim velikog autorskog posla, napominjemo da je u nove povijesne udžbenike prema
  novom kurkululumu uložen i velik novac, pa Vam u privitku dostavljamo i ponude od tiskare
  koja je otisnula samo ogledne primjerke za profesore, da vidite o kojim se sredstvima radi, a
  tu su još i brojni ostali troškovi grafičke pripreme, lekture, redakture, autorskih honorara,
  poštarina i sl. na što se plaća i porez, kao i PDV državi te ostali porezi i doprinosi. Dakle, od
  tog posla živi jedan dio ljudi kao i naše gospodarstvo.
  Bez izdavača ne bi bilo udžbenika – osnovnog nastavnog sredstva preko kojeg učenici
  stječu znanja. Zato Vas molimo da konačno shvatite kako smo mi Vaši partneri i da radimo
  lavovski posao u edukaciji mladih i provedbi novog kurkuluma te Vas molimo da odabir
  povijesnih udženika bude koliko-toliko pravedan, barem kao i odabir ostalih udžbeničkih
  naslova, za koje su profesori imali vremena oko tri tjedna (od objave kataloga do roka
  odabira) da se odluče.
  S poštovanjem,

Petra Somek, prof.
Direktorica i izvršna urednica povijesnih udžbenika

Akademik Dragutin Feletar,
Glavni i odgovorni urednik

Pratite nas na društvenim mrežama!