Završen višegodišnji strateški međunarodni projekt FRISCO1

Predstavljanjem rezultata i preporuka svečano je završen projekt FRISCO1 (Flood Risk Slovenia-Croatia Operations 1).
Riječ je o projektu koji se provodio u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija- Hrvatska 2014.- 2020. s ciljem smanjenja rizika od poplava na slivovima rijeka Kupe, Sutle, Mure, Drave, Dragonje i Bregane. U okviru projekta su putem hrvatsko-slovenske suradnje, analizirane mjere i razmatrana optimalna rješenja za primjenu pojedinačnih ili kombiniranih mjera smanjenja rizika od poplava.
Projekt je vrijedan 3,7 milijuna eura, odnosno 27,9 milijuna kuna i provodio se 40 mjeseci, točnije od 11. travnja 2016. godine. Čak 85 % iznosa sufinancirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a preostalih 15 % sufinancirano je iz nacionalnih sredstava. Projekt FRISCO1 provodilo je osam projektnih partnera od kojih su tri iz Hrvatske (Hrvatske vode, Državni hidrometeorološki zavod te Ministarstvo unutarnjih poslova- Ravnateljstvo civilne zaštite) i pet iz Slovenije (Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje i Inštitut za hidravlične raziskave).
Projekt FRISCO1 ostvario je zadane ciljeve. Uz tehničke i stručne negrađevinske mjere, u okviru projekta izrađene su i brojne preporuke za učinkovito upravljanje rizicima od poplava. Projektne aktivnosti uključivale su i informiranje i edukaciju građanstva, učenika osnovnih škola i ostale zainteresirane javnosti. Kroz 24 radionice lokalna zajednica na šest prekograničnih slivova informirana je o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta te postupanju u slučaju rizika od poplava (prije, tijekom i nakon poplava). Edukaciju su prošli i javni službenici te djelatnici nadležnih institucija iz obje države, a provedene su i aktivnosti kojima su utvrđene mjere za poboljšanje sustava ranog upozoravanja i uzbunjivanja u sklopu kojih je postavljeno 26 novih sirena.

Pratite nas na društvenim mrežama!