Župan najavio gradnju pet školskih sportskih dvorana te nove programske aktivnosti u području zdravstva, gospodarstva i turizma

Na konferenciji za medije održanoj danas, u srijedu 31. srpnja, u prostorijama Županijske
uprave, župan Darko Koren sa suradnicima je javnosti predstavio nekoliko značajnih mjera i
programa iz domene školstva, zdravstva, turizma i gospodarstva, a poseban naglasak je
stavljen na investicijske projekte gdje će u narednom ciklusu ulaganja u obrazovnu
infrastrukturu Koprivničko-križevačka županija u suradnji s općinama sufinancirati gradnju
pet sportskih školskih dvorana. Novim investicijskim ciklusom planira se gradnja školskih
sportskih dvorana pri OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, OŠ Sveti Petar Orehovec, OŠ
Kloštar Podravski i OŠ Andrije Palmovića Rasinja, kao i završetak školske sportske dvorane
OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac.
„Do sada smo napravili veliki iskorak u pogledu ulaganja u školsku infrastrukturu, a naš
idući korak je gradnja sportskih dvorana u pet općina koje smo odabrali prema kriteriju
broja učenika i razrednih odjela te broju stanovnika na području općine na kojoj se nalazi škola.

Svjesni smo da se radi o značajnim financijskim zahvatima i stoga smo nakon
usklađivanja i razgovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja razgovarali s načelnicima
općina i iznijeli svoj model realizacije projekta. Županija je spremna na investiciju, a općine
će također sudjelovati u polovici troškova što će im biti prihvatljivo s obzirom da su im
promjenom Zakona o financiranju lokalne samouprave porasli prihodi što otvara mogućnost
investiranja“, kazao je župan Koren.
Koprivničko-križevačka županija će, pojasnio je župan, financirati izradu projektne
dokumentacije, sufinancirat će 50 posto troškova gradnje dvorane neto kvadrature koja je
definirana standardom za pojedinu školu i troškove vezane uz korištenje i održavanje dvorane
u obrazovnom procesu.

Uz to Županija će u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i
opremiti školske sportske dvorane. Dvorane će biti dvodijelne i multifunkcionalne, svaka u
prostornim gabaritima od 1,440 kvadratnih metara, a u njima će se osim tjelesnog odgoja,
odvijati i druge aktivnosti za kojima lokalna zajednica ima potrebe.


„Usuglasili smo da će se dvorane projektirati i graditi prema normama koje propisuje
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kao i Odluka o
utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih
dvorana i školskih vanjskih igrališta. Županija će sufinancirati 50 posto troškova gradnje
dvorane neto kvadrature koja je definirana standardom za pojedinu školu, a maksimalno do
iznosa troškova gradnje od 1.200 eura po kvadratnom metru. Ukoliko će općine željeti nešto
više i van standarda, to će morati dalje same financirati.

Ovo je otvorena ponuda, vjerujem
kako će im predloženi koncept biti prihvatljiv“, naglasio je župan.
Financijske procjene govore kako će se troškovi gradnje pojedinačne dvorane kretati u
rasponu od 12 do 13 milijuna kuna, a s obzirom da će Županija financirati pet objekata
potrebno će biti i kreditno zaduženje od 30 milijuna kuna.

„Ove ćemo godine rješavati projektnu dokumentaciju, a iduće godine bi krenuli s izgradnjom.
Smatram kako je projekt izvediv i pošten te će zadovoljiti sve potrebe koje jedinice lokalne
samouprave u tom pogledu imaju. Nismo zaboravili niti na opremanje dvorana za što nam je
potrebno oko milijun kuna po dvorani, a to ćemo realizirati u suradnji s Ministarstvom
znanosti i obrazovanja“, napomenuo je župan.
Što se tiče gradnje nove Obrtničke škole u Koprivnici, župan je kazao kako će se sve
infrastrukturne potrebe tog obrazovnog objekta rješavati kroz realizaciju projekta regionalnog
Centra kompetentnosti kojim će se rekonstruirati, dograditi i opremiti zgrada Obrtničke škole Koprivnica te zgrada partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac. Projekt je prijavljen
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije te se očekuje potpora od 30
milijuna kuna, odnosno 100 postotno sufinanciranje preko resornog ministarstva.
Na konferenciji je najavljena i nova mjera iz područja zdravstva, a koja ide u smjeru stvaranja
uvjeta kako bi liječnici ostali živjeti i raditi u zdravstveni ustanovama na području
Koprivničko-križevačke županije. Župan je pojasnio kako će Županija subvencionirati kamate
radi rješavanja stambenih potreba liječnika čime se hvata u koštac sa svim aspektima i
problemima hrvatskog zdravstvenog sustava.

„Novo mjerom stvorit ćemo povoljnije uvjete za rješavanje stambenih potreba liječnika
zaposlenih u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Županija. Plan je subvencionirati
dio redovnih kamata na stambene kredite i to s 1.5 posto tijekom prvih sedam godina otplate
kredita koji su namijenjeni za kupnju kuće, stana, adaptaciju postojeće nekretnine ili
refinanciranje već postojećeg stambenog kredita u otplati. Na području županije u
zdravstvenim ustanovama kojima smo osnivač radi oko 220 liječnika, njih 40-ak je izrazilo
interes za ovakvom vrstom pomoći. To znači da će oni plaćati kamatu na stambene kredite u
visini od svega 0,6 posto što je zaista i više nego prihvatljivo. Spremni smo krenuti u
realizaciju ove mjere, čekamo samo da se o tome izjasni i Hrvatska liječnička komora s kojom
smo u stalnom kontaktu“, kazao je župan te naglasio kako je Koprivničko-križevačka županija
prva u Hrvatskoj predložila ovakav koncept koji su preuzele i Bjelovarsko-bilogorska te
Varaždinska županija.

Zamjenik župana Ratimir Ljubić je izvijestio o zaključcima sa nedavno održanog sastanka u
Ministarstvu zdravstva na temu provedbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u sustavu Primarne
zdravstvene zaštite. Kako je kazao, Koprivničko-križevačka županija je do sada odradila velik
dio obaveza pa su tako donesene – odluka o funkcionalnoj integraciji županijskih zdravstvenih
ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine, odluka o postotku liječnika
koji će ostati u sustavu Doma zdravlja, odluka o kriterijima za cijenu najma poslovnih
prostora u Domu zdravlja te odluka o punktovima na kojima će biti organizirano posebno
dežurstvo liječnika.

„U odnosu na druge županije možemo se pohvaliti kako smo daleko otišli u ispunjavanju
naših obaveza te smo sve odradili. Naše zdravstvene ustanove su morale provesti određene
odluke što su uspješno i učinile, a važno je naglasiti kako je Koprivničko-križevačka županija
jedina u Hrvatskoj čiji su liječnici koncesionari u Ministarstvu zdravstva potpisali ugovore za

prelazak iz koncesije u sustav ordinacije. Tako će četiri liječnika iz županijskog Doma
zdravlja od sada imati svoje ordinacije. Osim toga odredili smo i cijene za najam prostora u
županijskom Domu zdravlja, a novost je da će u rujnu u Đurđevcu i Križevcima krenuti
posebna dežurstva liječnika obiteljske medicine subotom popodne, nedjeljom i praznicima
koji će rješavati pacijente koji ne spadaju u hitne slučajeve. Time ćemo rasteretiti našu hitnu
medicinu jer statistika pokazuje da 80 posto pacijenata koji dolaze spada u slučajeve koji nisu
za hitnu obradu“, pojasnio je zamjenik Ljubić.
Novinari su upoznati i s aktivnostima koje provodi PORA Razvojna agencija Koprivničko-
križevačke županije koje je detaljnije predstavila ravnateljica Melita Birčić istaknuvši kako je
županijska ustanova uspješno kandidirala projekt „Uz PORU po potporu“ kojim je od strane
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i
ugovaranje programa i projekata EU dobila bespovratna sredstva za daljnji rad u iznosu od 17
milijuna kuna. Ukupna vrijednost projekta je 20 milijuna kuna, a i preostala tri milijuna kuna
će se kandidirati na neke od oblika sufinanciranja čime će udio PORA-e biti svega oko 900
tisuća kuna.
„Sredstva su namijenjena za pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne (regionalne)
samouprave i drugim javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih EU projekata, te
koordinaciju i izradu županijskih razvojnih strategija i drugih razvojnih dokumenata za
područje Koprivničko-križevačke županije. Provodit ćemo i aktivnosti informiranja o
aktualnim EU natječajima, te edukacije na aktualne teme povezane s korištenjem EU
sredstava, a s ciljem jačanja kapaciteta djelatnika javnopravnih tijela i javnih ustanova s
područja Koprivničko-križevačke županije“ istaknula je ravnateljica Birčić.
Važnost ovog projekta za Koprivničko-križevačku županiju je u tome što se nastavlja trend
smanjivanja troškova rada PORE u županijskom proračunu, a ravnateljica je podsjetila i kako
je PORA u prošloj godini pomogla u pripremi i provedbi ukupno 64 projekta vrijednosti 353
milijuna kuna, dok je u prvoj polovici 2019. godine pružena stručna pomoć u pripremi i
provedbi 25 projekata ukupne vrijednosti 146,4 milijuna kuna za dvadesetak korisnika.
Posljednja tema konferencije odnosila se na aktivnosti koje Županija provodi po pitanju
dvorca Inkey koje je nedavno kupila na javnoj dražbi. Župan Koren zahvalio je medijima što
pružaju podršku i prate zbivanja vezana za dvorac te dodao kako se trenutno rješava pitanje
dokumentacije, a uskoro kreću i preliminarni radovi čišćenja okoliša oko dvorca.

„Provodimo intenzivne aktivnosti za spas ovog dragulja hrvatske kulturne baštine i
kontinentalnog turizma. Formirali smo i radnu skupinu u kojoj su okupljeni eksperti iz raznih
područja kako bi što prije krenuli s konkretnim zahvatima i spasili dvorac od daljnjeg
propadanja, snimili smo foto i video dokumentaciju o postojećem stanju te dobili korisne
savjete od naših prijatelja iz Virovitičko-podravske županije po pitanju apliciranja na
europske fondove. Predstoji velik zahvat, prema mišljenju konzervatora dio dvorca će se moći
restaurirati u izvornom obliku unatoč velikoj devastaciji, a za sve će nam prema našim
procjenama trebati oko 50 milijuna kuna“, kazao je župan te dodao kako se intenzivno radi
na razradi ideja oko buduće funkcije dvorca i oblika turističke ponude.
Na današnjoj konferenciji za medije su uz župana Korena sudjelovali zamjenici župana
Darko Sobota i Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, pročelnica
Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek,
pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Darko Masnec te ravnateljica
PORA-e Melita Birčić.

Služba ureda župana

Pratite nas na društvenim mrežama!