Danas prezentacija o mogućnostima HAMAG-BICRO kreditiranja investicija mikro i malim subjektima malog gospodarstva

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo , inovacije i investicije i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30.lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Temeljem navedenog, HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova. Program ESIF Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva i program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima.

Program ESIF Malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima.Zbog velikog interesa, prezentaciju će se održati , a predstavljanje Programa ESIF Mikro i Malih zajmova će se održati danas, 09. kolovoza 2019. godine u 12,00 sati u kongresnoj dvorani Marcel Kiepach Razvojnog centra i tehnološkog parka, Franje Tuđmana 20, Križevci.

Pratite nas na društvenim mrežama!