Imendan slave Aida i Josip!

Korijen imena Josip je u hebrejskom Johosef – složen od dviju hebrejskih riječi Jo, što je kratica od Jahve (Bog) i glagolskog oblika jasaf (dodao je, umnožio). Ime je, kako je to kod biblijskih imena često, rečenica, i to Bog neka doda (umnoži). U Hrvata se ime grana u brojne oblike – Josip, Joško, Jozo, Joža, Joco, Pepa, a u ženskom obliku Josipa, Jozefina, Pepa, Pepica i druge.

Ime Aida na arapskom jeziku ( ar. ΄Ā`ida عائدة) ima značenje: povratnica, ali i posjetitelj, gost. Ime Aida simbolizuje osobu koja se uvijek “vraća na pravi put”, osobu koja se svuda osjeća kao kod kuće, i koju odlikuje sloboda duha a koja se ne vezuje suviše za stvari i prostor. Inače ovo ime je internacionalno poznato kroz istoimenu operu Giuseppea Verdia.

Izvor: Knjiga imena, Foto: š.v

Pratite nas na društvenim mrežama!