Ministarstvo gospodarstva poduzetnicima isplatilo 2 milijarde kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta isplatilo je ukupno
dvije milijarde kuna bespovratnih sredstava poduzetnicima koja su dodijeljena temeljem
izvršenih i plaćenih aktivnosti po projektima prema svim pozivima koje je Ministarstvo objavilo u
posljednje četiri godine.

Riječ je o ukupno 29 poziva na dostavu projektnih prijedloga koji su
objavljeni u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 za Prioritetne osi
„Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ i „Poslovnu konkurentnost“.
Ukupno je potpisano 2828 ugovora s iznosom bespovratne potpore od 3,8 milijardi kuna, od
čega najviše po pozivima ICT, Kompetentnost i razvoj, WWW vaučeri, Uvođenje sustava
upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme), Internacionalizacija
poslovanja MSP-ova te E-impuls. Dodijeljene potpore generirale su 8,22 milijardi kuna investicija,
a uz unapređenje poslovanja poduzetnika, poduprtim projektima bi se trebalo otvoriti ili sačuvati
više od 9.000 radnih mjesta, od čega najviše po pozivima Kompetentnost i razvoj (2741), E-
impuls (2836), ICT (1524), Infrastruktura i oprema (617), Turizam (362) i Inovacije (321).


„Analiza pokazuje kako na mjesečnoj razini poduzetnike podupiremo s gotovo 75 milijuna kuna
isplata kojima se pokrivaju ostvarene investicije kroz nabavu radova, dobara ili usluga. Ove
brojke objavljenih poziva, ugovorenih projekata, planiranog broja novozaposlenih osoba jasan su
pokazatelj kako ova Vlada i ovo ministarstvo kontinuirano stvaraju poticajno poduzetničko
okruženje i olakšavaju svakodnevno poslovanje poduzetnicima u Hrvatskoj“, istaknuo je ministar
gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat.


Poduzetnici iz Varaždinske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke
županije od 2015. godine do danas povukli su više od 580 milijuna kuna bespovratnih sredstava
iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kroz poticaje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i
obrta u tom je razdoblju financirano sveukupno 384 projekta za poboljšanje konkurentnosti,
podršku razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, razvoj poslovne infrastrukture,
inovacije, kompetentnost i razvoj te razvoj poslovne infrastrukture.

Pratite nas na društvenim mrežama!