NAŠE SUNCE – IZVOR ŽIVOTA NA ZEMLJI

Jutarnji izlazak sunca pobuđuje radost svakog od nas. No, Sunce je puno, puno više od od toga: daje nam svjetlo, toplinu i
energiju i time omogućava život na našoj planeti.
Sunce je nama najbliža zvijezda koja svojom gravitacijom koju stvara drži planete koje kruže oko njega, pa tako i našu
Zemlju, u njihovim putanjama. U protivnom, svi planeti bi odlutali negdje u Svemir.
Evo i nekoliko zanimljivih podataka o našem Suncu. Od Zemlje je udaljeno 150 milijuna kilometara, pretpostavlja se da je
staro 4,5 bilijuna godina, a temperatura na njegovoj površini je 5700oC! Sunce nema čvrstih površina kao što ima Zemlja:
on se u potpunosti sastoji od slojeva plinova. I Sunce se okreće oko svoje osi, a za puni krug mu treba od 26-30 dana.

Pratite nas na društvenim mrežama!