Nezavisni Maria Rajna – reakcija na fizički napad HDZ-a

Poštovani, obzirom da su u posljednje vrijeme sve češći i prljaviji napadi pojedinih članova HDZ-a na nezavisne članove pojedenih gradskih tijela, a u njima aktivno sudjeluje i potpredsjednik GO HDZ-a koji je čak krenuo i u fizičke obračune, imamo potrebu obratiti se javnosti.

Razumijemo bijes i nemoć onih koji su godinama bili dio vladajuće koalicije u Gradu, a i na državnoj razini, a propustili su iskoristiti tu prednost da ožive svoj grad i pomognu građanima da bolje žive.

Iako su neki članovi bili u samom vrhu lokalne vlasti, kao zamjenici gradonačelnika ili imali ovlasti u mjesnim odborima, činjenica je da se nikada toliko intenzivno nije radilo na terenu, po naseljima Grada, kao u protekle dvije godine.

Nevjerojatno je da se iznose tolike laži, a kada se pokaže da argumenti nisu na njihovoj strani, kreću čak i u fizičke obračune.

Samo da podsjetimo kako su neki projekti godinama čekali i obećavani, a tek dolaskom nove vlasti su, ili realizirani ili se ozbiljno krenulo u njihovu realizaciju:

 • uređena Frankopanska ulica,
 • uređena Cvjetna ulica
 • uređena Ulica Mirka Bogovića
 • uređena Ulica Vjenceslava Novaka
 • asfaltirana je 7 kilometara duga dionica Male Sesvete – Velike Sesvete, cesta u Gornjoj Brckovčini, Poljani Križevačkoj te cesta u Ulici Ratarna od vidikovca pa do Potočke ulice
 • nakon jednog desetljeća su stvorene realne pretpostavke da se krene u ostvarivanje projekta odvodnje Aglomeracije na području Križevaca
 • saniran nadvožnjak u Poljani Križevačkoj
 • povećana su sredstva za sportske klubove, mjesne odbore i udruge,
 • postali smo grad primjer kada je energetika u pitanju i obnovljivi izvori energije
 • počinje obnova atletske staze
 • obnova osnovnih škola i dječjeg vrtića
 • obnovljena i uređena dječja igrališta
 • adaptacija Sportske dvorane
 • obnova Velike dvorane Hrvatskoga doma
 • rješavanje problema vodoopskrbe Apatovca
 • povećane potpore u gospodarstvu i poljoprivredi uz subvenciju kamata za kreditiranje proljetne sjetve
 • odobren projekt rekonstrukcije Društvenog i vatrogasnog doma u Carevdaru u iznosu od 7,4 milijuna kuna te rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Kloštru Vojakovačkom u iznosu od 344 tisuće kuna
 • asfaltiranje ceste u Vujićima i Đurđicu, prilaza groblju u Svetom Martinu
 • uređenje desetak društvenih domova u Bukovju, Svetom Martinu, Vujićima….
 • uređenje autobusnih stajališta po naseljima

Ovo su tek neki projekti, a oni su, očito, dovoljan povod za one slabijih živaca da se služe prljavim igrama iako su imali i sami priliku realizirati ih.

Razumijemo da nije lako kada ne uspijete riješiti probleme niti svojeg mjesta ili sela, a onda dođe nova vlast, novi ljudi koji, usprkos svima i svemu, guraju projekte važne i za ljude koji žive na selu, ne samo u gradu. Obilazeći teren, osluškujući ljude, boreći se za ono što oni žele, očito smo nekome stali na žulj.

Tako u svojoj nemoći zovu novinare da bi im rekli kako Apatovec nema vode i to, gle, čuda, tek sada nakon tolikih godina kada su upravo počeli radovi na tom istom vodovodu.

Ili tvrde kako su nestali novci iz proračuna za obnovu Vatrogasnog doma u Kloštru Vojakovačkom, iako taj projekt također uskoro kreće u realizaciju.

U ime svih onih koji provode, osmišljavaju, podržavaju, realiziraju projekte, imamo jednu važnu poruku, a to je da nam ovakvi napadi daju samo još više poticaja da radimo jer nam pokazuju da smo na dobrom putu.

Oštro osuđujemo svaki oblik fizičkog nasilja, bez obzira na motive i nadamo se da i ubuduće, šake neće zamijeniti argumente.

Metode kojima se pojedinci služe samo govore o njima i njihovoj nemoći, no postoji razina, ona ljudska i moralna, ispod koje ne bi trebali ići, pa čak niti u politici.

Nezavisni vijećnici liste Marija Rajna

Pratite nas na društvenim mrežama!