Novih 40 ugovora vrijednih više od 26 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja je na kućne adrese korisnika poslala ugovore o financiranju za tip operacije 8.5.2.
”Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
Ovi ugovori rezultat su drugog natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.2., koji je bio raspisan od 1. lipnja

 1. do 21. prosinca 2018. godine. Ukupno je izdano 40 ugovora u vrijednosti potpore od 26,5 milijuna kuna,
  a korisnici će izgraditi poučne staze, male rekreacijske objekte, vidikovce, skloništa, postaviti informativne
  ploče, a sve u svrhu javne dobrobiti i rekreacijske vrijednosti šuma. Cilj ove operacije je povećanje svijesti
  javnosti o važnosti očuvanja i održivog upravljanja šumskim ekosustavima, što doprinosi očuvanju i
  poboljšanju biološke raznolikosti, uključujući područja ekološke mreže Natura 2000.
  Prihvatljivi korisnici su:
  • šumoposjednici,
  • udruge šumoposjednika,
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju
  Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske,
  • udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.
  • druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno
  na zaštitu okoliša i prirode.Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 EUR, a najviša 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore je do 100 % prihvatljivih troškova projekta. Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 EUR, a najviša 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore je do 100 % prihvatljivih troškova projekta.
Pratite nas na društvenim mrežama!