Održana skupština LAG-a PRIZAG

Prošle nedjelje održana je u Ljubešćici skupština Lokalne akcijske grupe LAG-a
PRIZAG. Na skupštini je prisustvovao 31 član Udruge.
Jednoglasno je usvojeno donošenje II. izmjene i dopune Lokalne razvojne
strategije Lokalne akcijske grupe “Prigorje- Zagorje ” koja je od osobite važnosti
za nastavak provedbe strateških ciljeva i mjera za provedbu operacija definiranih
u Lokalnoj razvojnoj strategiji.
LAG PRIZAG obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave iz 3 županije:
Varaždinska: grad Novi Marof i općine Breznica, Visoko, Breznički Hum,
Ljubešćica
Krapinsko – zagorska : općine Budinščina, Hrašćina i Konjščina
Koprivničko-križevačka: općine Gornja Rijeka, Kalnik i Sveti Petar Orehovec.

Pratite nas na društvenim mrežama!