Općina Sveti Petar Orehovec osigurava radne bilježnice i pribor učenicima

Općina Sveti Petar Orehovec osigurat će radne bilježnice, likovne mape i
pribor za tehničku kulturu učenicima osnovnih škola s prebivalištem na
području ove općine koji pohađaju Osnovnu školu Sveti Petar Orehovec,
Osnovnu školu Kalnik i Osnovnu školu Sidonije Rubido Erdody Gornja Rijeka. Kako je Odlukom Vlade Republike Hrvatske odlučeno da će se udžbenici ove godine financirati iz državnog proračuna, učenike će svi potrebni udžbenici i nastavni materijali za novu školsku godinu 2019/2020. dočekati u njihovim klupama prvi dan škole.

Pratite nas na društvenim mrežama!