Velika Gospa – 15. kolovoza

Velika Gospa dan je svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Slavi se 15. kolovoza svake godine. Taj je dan i državni blagdan u Republici Hrvatskoj.
Na svetkovinu mnoštvo vjernika hodočasti u mnogobrojna Marijina svetišta. Prema katoličkoj teologiji, Marija je uznesena na nebo dušom i tijelom. Nauk o Marijinu uznesenju na nebo proglasio je papa Pio XII. 1. studenog 1950. Tome prethodi duga tradicija stara gotovo kao i samo kršćanstvo. O Marijinom uznesenju pisali su, među ostalima, kršćanski
autori sveti Bernard, sveti Antun Padovanski i drugi. Blagdan se slavi u velikom broju država, ponajviše u Europi i Južnoj Americi. Održavaju se
procesije i festivali. Anglikanci i luterani slave blagdan, ali bez službenog spominjanja riječi nesenje”.

Pratite nas na društvenim mrežama!