Župan sa suradnicima obišao obnovljenu dionicu ceste između Hlebina i naselja Delovi

Župan Darko Koren u pratnji zamjenika župana Darka Sobote i Ratimira Ljubića te ravnatelja Županijske
uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Dragutina Guzalića
odazvao se pozivu načelnice Općine Hlebine Božice Trnski i načelnika Općine Novigrad Podravski Zdravka
Brljeka kako bi obišli dionicu županijske ceste 2150 Novigrad Podravski – Delovi – Hlebine. Na toj dionici su
izvršeni radovi rekonstrukcije i obnove između naselja Delovi i Hlebine u roku i prema Planu radova
pojačanog održavanja cesta za 2019. godinu, a o predmetnoj dionici te o dinamici i modelu obnove župana je izvijestio ravnatelj Guzalić.
„Županijska uprava za ceste je između ostalih radova ovog ljeta prema planovima obnovila i kolnik između
naselja Delovi i Hlebine u dvije dionice ukupne dužine 1350 metara. Ukupna investicija iznosi oko 950 tisuća
kuna, a prometnicu smo obnovili asfaltom u dva sloja ukupne debljine 10 centimetara čime smo riješili
problem velikih neravnina i pukotina nastalih zbog opterećenja teretnog prometa. Cesta se spaja na državne
ceste u Peterancu i Novigradu Podravskom i bila je nužnost riješiti oštećenja, a važno je naglasiti da smo u
zadnje dvije godine na cesti između Hlebina i Novigrada Podravskog obnovili kolnik u dužini 3,3 kilometra, a
isto smo učini i od Hlebina prema Peterancu“, pojasnio je ravnatelj Guzalić.


Župan je izrazio zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova te pohvalio suradnju između jedinica lokalne
samouprave.
„Ovo je pravi primjer suradnje između dviju Općina koje zajedničkim naporima i u partnerstvu s Županijom i
ŽUC-om nastoje maksimalno poboljšati prometne uvjete i obnoviti ceste kako bi stanovnici sigurnije
prometovali. Znamo koliko je ova dionica opterećena teretnim prometom, ponajviše zbog prolaska kamiona iz
pravca naselja Gabajeve Grede, pa je obnova bila od velike važnosti čime se povećala i sigurnost svih
sudionika u prometu. ŽUC je ovog ljeta zacrtao i realizirao ambiciozan plan obnove prometnica na 17 lokacija u županiji za što je izdvojeno preko 10 milijuna kuna čime su se osigurali još bolji prometni uvjeti za sve
stanovnike Koprivničko-križevačke županije“, naglasio je župan.
Načelnica Općine Hlebine Božica Trnski te načelnik Općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek zahvalili su
Županiji i ŽUC-u na pomoći te istaknuli zadovoljstvo što će se kvaliteta života na području njihovih Općina
ovim projektom podići na još višu razinu.

Služba ureda župana

Pratite nas na društvenim mrežama!