Danas imendan slavi Kristina, Davor i Doris!

Kristina je komunikativna, romantična, izvanredna, snažna, temeljita, inferiorna, nepristrana i aktualna osoba. Kristina je latinsko ime izvedeno od grčke riječi Christós, što znači ‘kršćanin’, ‘kršten’, ‘koji vjeruje u Boga’, a ima i druga tumačenja povezana s kršćanstvom. U svom korijenu ima riječ Krist (od Isusa Krista), koja je isprva bila oznaka za zvanje, odnosno titulu, a tek je poslije postala dio Isusova imena.
Kako se ime Kristina vezuje za čin svetog krštenja te za ime Isusa Krista, ima i slijedeća značenja: ‘žena kršćanka’, ‘kći Božja’, ‘bezgrešna’, ‘ona koja je dar od Boga’, ‘žena koju je sam Gospod poslao među ljude’. Kristine često imaju nadimke, a popularni su Tina, Kika i Kris. Jednako značenje nosi i muška inačica imena – Kristijan

Davor je dojmljiv, autentičan, vješt, okretan i rječit.
Staro slavensko ime. Može biti da je nastalo od “davori”, starog uzvika cudenja, radosti, pretnji i žalosti. Davor (Rugovit) označava boga rata. U slavenskoj mitologiji. Ovo božanstvo navodno je imalo sedam glava i osam mačeva – sedam mačeva za pojasom, i osmi mač u desnoj ruci. Poljaci ovog slavenskog boga zovu Rugevit ili Rujevit, jer je bio zaštitnik otoka Rugena u Baltičkom moru, Rugovit zapravo znači gospodar Rugena. Njemu je po legendi bilo davano deset procenata ratnog plijena. Od ovog imena izvedena su imena Davorin, Davorjanka, Davorka i Davorko.

Doris je dominantna, objektivna, razumna, izravna i suosjećajna osoba. Zapadno ime Doris. Potice iz grckog “Doros”, u vezi sa Doridom, helenskom boginjom mora, a izvornog porekla iz “doron” u znacenju “dar, poklon”.

Sretan imendan svima koji slave!

Izvor: Knjiga života, Foto: Š.V

Pratite nas na društvenim mrežama!