Gradsko vijeće Križevci

Skinuta točka o financiranju troškova nabave dopunskih nastavnih sredstava

U Velikoj vijećnici Grada Križevaca u srijedu, 11. rujna održana je 18. sjednica Gradskog vijeća
Grada Križevaca na kojoj su uz vijećnike, gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika i
pročelnike, bili prisutni i predstavnici osnovnih škola, Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju, Glazbene škole Alberta Štrige, dječjih vrtića, zajednica, Javne vatrogasne
postrojbe, Gradskog društva Crvenog križa, Komunalnog poduzeća, Vodnih usluga te Savjeta
mladih.
Na dnevnom redu bila je 21 točka dnevnog reda, a među najvažnijima je bilo donošenje Izmjena
i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.


Izmjenama su obuhvaćena financijska sredstva za uređenje parkova u Tomislavovoj (za koji će
se raspisati natječaj za idejno rješenje) i u Ulici Franje Tuđmana, a u planu je i rekonstrukcija
Ulice Augusta Šenoe.
Povećat će se stavka za nagrade učenicima, uložit će se u sigurnost građana te će se u
postaviti kamere na ulazu u grad, dok će se stavka Državnog arhiva planirana za ovu godinu u
proračunu, smanjiti zbog dinamike aktivnosti od strane Ministarstva po tom pitanju.
Na Dnevnom redu bila su izvješća za 2018.godinu Komunalnog poduzeća d.o.o. i Vodnih
usluga d.o.o, koja su prihvaćena.


Na temu financiranja troškova nabave dopunskih nastavnih sredstva iz proračuna, ponovo je
rečeno kako su uložena u obnovu infrastrukture Osnovne škole „Vladimir Nazor“, u Dječji vrtić
Križevci te u obnovu pomoćnog igrališta i atletske staze i to nakon što je usvojen rebalans
proračuna na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Ova je točka skinuta s Dnevnog reda.
Jedna od važnijih odluka je i Izmjena odluke o načinima za ostvarivanje prednosti pri upisu
djece u Dječji vrtić Križevci, čime su promijenjeni sporni članci stari 22 godine, a kojima se
prednost mogla dati djeci donatora vrtića. Sada te prednosti više nema.
Usvojena je o Odluka o izmjeni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana i Prostornog plana, a građane se poziva da svoje zahtjeve predaju sve do 30. rujna 2019.
godine.


Usvojena je Križevačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, o čemu
je govorila i Marica Mirić u ime Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, a razmatrano je i
Izvješće o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci 2019. godine.
Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za pristupu većem urbanom području (ITU
mehanizmi) aglomeracija u kojoj bi Križevci bili dionik sa još četiri grada – Ludbreg, Čakovec,
Koprivnica i grad Varaždinske toplice.
Od ostalih točaka dnevnog reda na usvajanju su bila izvješća o realizaciji financijskih planova
osnovnih škola za prvo polugodište 2019. godine, zatim planova dječjih vrtića s područja Grada,
gradskih ustanova i zajednica Javne vatrogasne postrojbe i Gradskog društva Crvenog križa.
Sva su izvješća prihvaćena.


Pratite nas na društvenim mrežama!