Imendan slave Jerko, Jeronim, Grgur i Sofija

Prema katoličkom kalendaru imendan danas slave osobe imena Jerko, Jeronim, Grgur i Sofija.


Jerko je jak, efikasan, razuman, koristan i objektivan. Varijanta imena Jeronim. Ime potiče iz starogrčkog imena „Hieronymos“, koje ima značenje „čovjek sa svetim imenom“. Izvedeno je od grčkih riječi “hieros” (svet, posvećen )i “onoma” (Ime). Ime je u raznim varijantama rasprostranjeno čirom hrišćanskog svijeta.


Jeronim je jak, elokventan, radostan, odan, nasmijan, izražajan i mladolik.


Grgur je glasan, radostan, galantan, ugodan i razgovorljiv. Na grčkom jeziku grégoros znači onaj koji je budan i/ili oprezan. Starogrčko ime je Greogorius. Ime je bilo popularno kod ranih kršćana, stoga je i puno svetaca nosilo ovo ime Sveti Gregory Thaumaturgus (3 stoljeće), Sveti Gregory iz Nyssa (4 stoljeće), Sveti Gregory iz Nazianzusa (4. stoljeće) i Sveti Gregory iz Toursa (6th century). U Hrvatskoj najpoznatiji je Grgur Ninski koji je bio kancelar hrvatskog kraljevskog dvora i jedan od najznačajnijih ninskih biskupa.


Sofija je snalažljiva, opuštena, favorizirana, interesantna, jaka i atraktivna osoba.

Izvor: Knjiga imena

Pratite nas na društvenim mrežama!