Studentske stipendije – prijave u tijeku

Podsjećamo studente da je Grad Križevci objavio Javni natječaj za dodjelu stipendija
studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, za
akademsku 2019./2020. godinu.
Stipendije u visini 1.500,00 (tisućupetsto) kuna isplaćivat će se u 12 (dvanaest) mjesečnih
rata za razdoblje od 1. listopada 2019. godine do 30. rujna 2020. godine.
Uvjeti i potrebni obrasci objavljeni su na službenoj stranici Grada, a prijave se dostavljaju
isključivo poštom ili osobno (dostavom u urudžbeni ured, soba broj 2), u zatvorenoj omotnici,
na adresu:
Grad Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12
48260 Križevci
s naznakom „Prijava na Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja
Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za akademsku godinu
2019./2020.“
Natječajni rok za zaprimanje prijava je 11. listopada 2019. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama!