Sudjelovanje u izradi proračuna

Proračun Grada Križevaca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
izrađuju se na temelju Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, kojega je usvojilo Gradsko vijeće Grada Križevaca.
Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da dostave svoje komentare, preporuke i
prijedloge vezane uz izradu Proračuna za razdoblje 2020.-2022. godine.

Grad Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!