U Križevcima gostovala akademkinja Milena Žic Fuchs

Multidisciplinarnost: zašto su humanističke I društvene znanosti nužnost u suvremenim istraživanjima?

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima i Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad HAZU Koprivničko-križevačke županije organizirali su u petak navečer tribinu na temu Multidisciplinarnost: zašto su humanističke i društvene znanosti nužnost u suvremenim istraživanjima?

Gošća je bila akademkinja Milena Žic Fuchs, a ovom temom izazvala je zanimanje slušatelja, među kojima je bilo dosta doktora znanosti. O Mileni Žic Fuchs uvodno je govorila predsjednica Ogranka Matice hrvatske u Križevcima mr. sc. Renata Husinec, dok je u ime Zavoda za
znanstvenoistraživački I umjetnički rad HAZU Koprivničko-križevačke županije u Križevcima pozdravne riječi uputio upravitelj dr. sc. Ivan Peklić.
Milena Žic Fuchs dvadeset godina bavi se znanstvenom europskom politkom te je govorila o Obzoru 2020 , okvirnom programu za znanstvena istraživanja I inovacije te jesu li postignuti ciljevi, o međusobnom uvažavanju znanstvenika te na kraju istakla da su humanističke znanosti
usredotočene na čovjeka, ali u njegovom fizičkom, biološkom, mentalnom, društvenom i kulturnom okruženju.

Milena žic Fuchs rođena je u Zagrebu. Školovala se u Londonu, New Yorku I Sydneyu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla je diplomu profesora engleskog jezika I etnologije, magistrirala te obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Semantička analiza glagola kretanja u engleskom i hrvatskom književnom jeziku. Od 1978. rai na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent, docent, izvanredni profesor, redoviti profesor te redoviti profesor u trajnom zvanju. Na Doktorskim studijima lingvistike i kognitivne znanosti na sveučilištu SUNY Buffallo, SAD u akademskoj godini 1995/1996 kao gost profesor na Fulbrightovoj stipendiji predavala European Structuralism vs. Cognitive Linguistics.
Objavila knjige Znanje o jeziku i znanje o svijetu, Rječnik kratica (zajedno sa Stjepanom Babićem) te Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect, za koju joj je dodijeljena Državna nagrada za znanost za 2011. godinu. Objavila je radove iz semantike, kognitivne lingvistike, sociolingvistike, sintakse, analize diskursa, s posebnim osvrtom na utjecaj komunikacijskih tehnologija na hrvatski jezik.
Redovita je članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i članica je Predsjedništva Akademije. Godine 2013. izabrana je u redovito članstvo Academiae Europaeae. Bila je predsjedavajućom Stalnog odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF), te je bila članicom mnogobrojnih znanstvenih savjetodavnih odbora i tijela te je u više navrata sudjelovala kao ekspert u tijelima Europske komisije.
Godine 2016. Milena Žic Fuchs imenovana je članicom High Level Group on Maximising Impact of EU Research and Innovation Programmes Europske komisije, kojom predsjedava President Emeritus Pascal Lamy.

Godine 2018. imenovana je u JRC (Joint Research Centre) High-Level Peer Group Europske komisije, tijelo Europske komisije čija je zadaća pružanje neovisnih znanstvenih mišljenja s ciljem potpore europskoj znanstvenoj politici. U lipnju 2019. godine izabrana je u Znanstveno vijeće ERC-a (European Research Council). Znanstveno vijeće ERC-a je neovisno upravljačko tijelo sastavljeno od 22 ugledna znanstvenika koji predstavljaju i zastupaju cijelu europsku znanstvenu zajednicu.

Pratite nas na društvenim mrežama!