Vožnja biciklom po nogostupu na Trgu Josipa Jurja Strossmayera

Naime, svjedoci smo sve češćih kršenja prometnih pravila u našem gradu.

Neki građani imali su neugodne situacije i bliske susrete s biciklistima po nogostupu, gdje im nije mjesto.

Radio Križevci je tragom upita i žalbi nekih naših građana i stanara na Trgu Josipa Juraja Strossmayera uputio pitanje Policjskoj postaji Križevci.

Odgovor policije prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

Nastavno na naš razgovor od dana, 9. rujna, 2019. godine, a vezano na temu prometovanja biciklista nogostupom u Križevcima na Trgu Josipa Juraja Strossmayera, izvješćujemo Vas da smo do sada tu problematiku rješavali na način da su se na spomenutoj lokaciji nalazili članovi Prometne jedinice mladeži grada Križevci, koji su upozoravali bicikliste na njihovo nepropisno kretanje nogostupom te ih upozoravali na propisno sudjelovanje u prometu, kao i sigurno sudjelovanje ostalih sudionika u prometu.

Naime, pripadnici jedinice prometne mladeži upozoravaju građane na prometne prekršaje koje čine, a jedan od tih prekršaja je i upravljanje biciklom na površinama predviđenima za kretanje pješaka (nogostupi, obilježeni pješački prijelazi). Kako vozači bicikala, koji se nepropisno kreću površinama namijenjenima za kretanje pješaka, predstavljaju opasnost za pješake jer postoji mogućnost da će doći do prometne nesreće odnosno naleta vozača bicikla na pješaka, pripadnici jedinica prometne mladeži svojim radom djeluju edukativno na građane kako bi se priječilo događanje prometnih nesreća i stradavanje, kako pješaka, tako i vozača bicikala.

Članovi Prometne jedinice mladeži grada Križevci završili su s radom 31. kolovoza.

Nadalje, policijski službenici Policijske postaje Križevci svakodnevno vrše nadzor prometa na ugroženim lokacijama, sankcioniraju svaki utvrđeni prekršaj sukladno zakonskim propisima. Napominjemo da su policijski službenici tijekom srpnja, kolovoza i rujna ciljano vršili nadzor prometovanja vozača bicikala, mopeda, motocikla i četverocikla na Trgu Josipa Juraja Strossmayera kojom prilikom su svi utvrđeni prekršaji i sankcionirani te ćemo s istim radom nastaviti i dalje.

Također, tijekom godine, a posebice na početku sezone vožnje mopeda, motocikala i bicikala poduzimamo preventivne mjere u vidu info-točaka i edukacija na ugroženim relacijama te s predstavnicima moto-udruga provodimo ciljane preventivne akcije. Jedna od akcija je „Sigurno na dva kotača“, koja je usmjerena na zaštitu vozača i putnika na mopedu, motociklu i biciklu te senzibiliziranju ostalih sudionika u prometu na sudjelovanje ovih kategorija vozača u prometu.

Također, početkom svake školske godine provodi se preventivna akcija „Poštujte naše znakove“, a kasnije i  osposobljavanje učenika petih razreda za samostalno upravljanje biciklom na cesti.

Nadalje, svaki ponedjeljak u radio emisiji „Policijske minute“, građanima upućujemo korisne savjete, između ostalog o pravilnom sudjelovanju najugroženiji kategorija sudionika u cestovnom prometu – vozači bicikala, mopeda i motocikala.

Koristimo priliku da podsjetimo vozače bicikala da su dužni kretati se biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. Biciklom na cesti smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina, dok djeca s navršenih devet godina koja su u školama osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda, smiju samostalno upravljati biciklom na cesti, a druga djeca s navršenih devet godina samo u pratnji osobe koja je navršila 16 godina, dok mlađi od 16 godina za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu.

S poštovanjem, PP Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!