Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 7,5 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za
financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih
manjina na područjima jedinica lokalne samouprave.
Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti OPG upisan u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 500
do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute
skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.
Ukupna vrijednost ovoga Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn, a najviši iznos po korisniku je 60.000,00 kn.
Prijave se podnose od 5.9.2019. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.9.2019. godine.
Vlada Republike Hrvatske provodi nacionalne mjere s ciljem ravnomjernog razvoja svih krajeva Hrvatske za
razdoblje 2016.-2020. u sklopu koje je i financijska podrška za osiguravanje minimalnog standarda
komunalne i socijalne infrastrukture. U to su uključeni i financijski instrumenti i bespovratne potpore
poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim
linijama na područjima povratka prognanika i onima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a
koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Pratite nas na društvenim mrežama!