30 godina konvencije UN-a o pravima djeteta

15.10.2019 – 15.11.2019

U povodu 30 godina konvencije UN-a o pravima djeteta
na Dječjem odjelu i na Odjelu za mlade postavljena je tematska izložba
koju možete razgledati u radno vrijeme knjižnice (15.10. – 15.11. 2019.).
Ciljana publika: djeca, učenici, nastavnici, profesori, odrasli

Pratite nas na društvenim mrežama!