Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUO Kalnik

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Kalnik .Javna rasprava, odnosno javni uvid traje od 21.10.2019. do 29.10.2019., a javno
izlaganje o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Plana će se održati 28.10.2019. u 10,00 sati u
vijećnici Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.
Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
a) upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
b) uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Kalnik, Jedinstveni upravni odjel, Kalnik, Trg
Stjepana Radića 5, 48267 Orehovec i to zaključno s 29.10.2019. godine.
Objava javne rasprave te prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana dostupni su za uvid istovremeno
s trajanjem javne rasprave u prostorijama Općine Kalnik i na mrežnoj stranici Općine Kalnik
putem linka za preuzimanje: https://tinyurl.com/y4tu3xjg
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik, Trg
Stjepana Radića 5, 48267 Orehovec, na broj telefona 048/857-250 ili putem elektroničke pošte
slanjem upita na e-mail adresu: opcina-kalnik@kalnik.hr.

Pratite nas na društvenim mrežama!