Jeste li znali da je danas Svjetski dan hrane?

Svjetski dan hrane (World Food Day) obilježava se svake godine dana 16. listopada na dan osnutka Svjetske zdravstvene organizacije FAO (Food and Agriculture Organization).

FAO – Svjetsku zdravstvenu organizaciju osnovali su Ujedineni narodi 1945. godine. Svjetski dan hrane proglašen je 1979. godine i obilježava se od 1980. godine zbog toga što je hrana preduvjet ljudskog opstanka i blagostanja te temeljna ljudska potreba. Na taj dan se podsjeća na važnost hrane i na to da još uvijek u svijetu nažalost nema dovoljno hrane za sve.

Poboljšavanje kvalitete u prehrambenom lancu predstavlja najveći izazov današnjih generacija. Zbog želje za što većom ekonomskom dobiti kvaliteta hrane se smanjuje i taj trend je potrebno zaustaviti kroz povećanu kontrolu proizvođača hrane, distribucije i prodaje hrane kao i nadzor i ispitivanja hrane u laboratorijima.

Svjetski dan hrane obilježava se također radi jačanja svijesti javnosti o problemu nedostatka hrane u svijetu i potrebe borbe protiv gladi. Prema podacima koje je FAO – Svjetska zdravstvena organizacija objavila u svijetu gladuje oko 870 milijuna ljudi.

Ciljevi obilježavanja su sljedeći:

  • potaknuti pozornost na proizvodnju hrane i stimulirati napore koje provode međunarodne i nacionalne institucije,
  • potaknuti gospodarsku i tehničku suradnju među zemljama u razvoju,
  • potaknuti sudjelovanje ljudi sa sela, a pogotovo žena u odlukama i aktivnostima koje utječu na njihov život,
  • povećati svijest javnosti o problemu gladi u svijetu,
  • promicati prijenos novih tehnologija među zemlje u razvoju,
  • jačanje međunarodne i nacionalne solidarnosti u borbi protiv gladi,
  • skrenuti pozornost na postignuća u razvoju poljoprivrede i prehrambene industrije.

Izvor: www.svijet-kvalitete.com, www.fao.orgwww.hah.hr.

Pratite nas na društvenim mrežama!