Nove zakonske odredbe za korisnike državnog i privatnog zemljišta

Gnojidba je vrlo važna i zahtjevna agrotehnička mjera kojoj trebamo posvetiti veliku pažnju. Obavljamo li gnojidbu “napamet”, izlažemo se mnogobrojnim rizicima i greškama. Stoga, gnojidbu treba vršiti prema točno utvrđenim zalihama hranjiva u tlu, a koje možemo utvrditi jedino temeljem analize uzoraka tla

Prema Pravilniku o metodologiji za praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/2019, propisana je obveza praćenjastanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje tla u periodu od 01.06. do 31.10. u tekućoj godini.

Praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta provodi se na temelju analize tla na zahtjev korisnika, periodično najmanje svake četvrte godine u vremenu trajanja zakupa i to:

  • za korisnike koji su upisani u upisnik proizvođača integrirane i ekološke proizvodnje po zahtjevima takve proizvodnje
  • za korisnike poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji se koristi na temelju ugovora o zakupu, zakupu zajedničkog pašnjaka i zakupu za ribnjake
  • za korisnike dugogodišnjeg zakupa i koncesije tijekom prve godine nakon uvođenja u posjed i zadnje godine prije isteka ugovora, te periodično najmanje svake četvrte godine u vremenu trajanja zakupa

Na osnovu raspoloživih hranjiva u tlu izračunava se razlika koja se treba dodati u obliku mineralnih i organskih gnojiva da bi se zadovoljile potrebe biljaka i zemljišta u procesima proizvodnje, te ispoštovala zakonska regulativa:

  • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13)
  • NN 043/2014; Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
  • NN 015/2013; I.Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
  • NN 009/2014; Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

Inspecto d.o.o. laboratorij je ovlašteni službeni laboratorij za obavljanje analiza tla u smislu praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ovlašten od strane Ministarstva poljoprivede (Rješenje od 16. svibnja 2017. godine – Klasa: UP/I-320-02/16-01/03, Ur.broj: 525-07/0367-17-2).

Laboratorij za tlo i gnojiva tvrtke Inspecto d.o.o. provodi uzorkovanje tla, agrokemijske analize tla u svrhu ispitivanja plodnosti tla, te daje preporuke za gnojidbu. Također, provode se ispitivanja kojima se određuje tehnološka kvaliteta šećerne repe u predkampanjskim analizama i u okviru arbitražnih analiza tijekom preuzimanja šećerne repe od proizvođača.

Analiza plodnosti tla predstavlja praktično krvnu sliku zemljišta i bez nje je besmisleno započinjati bilo koju vrstu biljne proizvodnje

Izvor: agroklub.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!