Obavjest OŠ “Ljudevita Modeca” o nastavi u utorak, 22. listopada

Obavijest o nastavi u utorak, 22.listopada. U jutarnjem turnusu je nastava po redovnom rasporedu sati, a u popodnevnom turnusu su skraćeni sati na 30 minuta.

SATNICA ZA POPODNEVNU SMJENU

  • 13.20 – 13.50             5 min.
  • 13.55 – 14.25           10 min
  • 14.35 – 15.05           10 min
  • 15.15 – 15.45             5 min
  • 15.50 – 16.20            5 min
  • 16.25 – 16.55

Ivana Dokuš Komarica

Pratite nas na društvenim mrežama!