Obilježen Dan Erasmusa u predavaonici na Ratarni

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima obilježilo je danas 10. listopada 2019. u 11.30 u velikoj predavaonici na Ratarni Dan Erasmusa pod motom Inspiriraj se i pokreni.
Učilište se pridružuje nacionalnom obilježavanju Dana Erasmusa (Erasmus Days), prigodnoj godišnjoj proslavi programa Erasmus+, najvećeg programa Europske unije namijenjenog obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu.
Bila je to prilika da svi sadašnji i budući korisnici, naši studenti i profesori, ali i šira javnost, saznaju o rezultatima i prednostima mnogobrojnih Erasmus projekata, o koristima i posebnostima sudjelovanja, o primjerima dobre prakse.
Dani Erasmusa (Erasmus Days), prigodna godišnja proslava programa Erasmus+, najvećeg programa Europske unije namijenjenog obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu, ove se godine održavaju od 10. do 12. listopada. Prilika su svim korisnicima, sudionicima, ustanovama, organizacijama, udrugama, mrežama i inicijativama, ali i široj javnosti saznati o rezultatima mnogobrojnih projekata primjera dobre prakse, informirati se o mogućnostima i nadahnuti za vlastito sudjelovanje u programu.
Dani Erasmusa prvi su put održani 2017. godine na inicijativu francuske nacionalne agencije za program Erasmus+. U 2018. tijekom dva dana trajanja ukupno je održano čak 1435 događaja u 39 europskih zemalja.
Posebnost Dana Erasmusa je u tome što se pruža prilika svim korisnicima, sudionicima, ustanovama, organizacijama, udrugama, mrežama i inicijativama da sudjeluju u stvaranju sadržaja ove manifestacije, na način da same osmisle i organiziraju odgovarajući događaj koji će predstaviti mogućnosti i koristi programa Erasmus+.
Program je započeo obraćanjem dekanice Visokog gospodarskog učilišta dr.sc. Marijane Ivanek Martinčić koja je ispričala kako je vrlo zadovoljna programima.
Prisutnima se obratila mr. sc. Renata Husinec, koordinatorica Erasmus programa, koja je objasnila sve u vezi Erasmus+ programa Europske Unije, od početka prijava pa sve do završetka osposobljavanja, te je svim studentima dočarala prednosti koje ovaj program donosi. Studenti mogu izabrati bilo koju zemlju za razmjenu studenata. Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u programskim zemljama (27 država članica Europske unije): Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Mađarska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo te Island, Lihtenštajn, Makedonija Norveška i Turska. Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno ne dolazi u obzir zbog Brexita. Renata Husinec posebno je spomenula osobe koje su tu za sva pitanja i savjete, a to su dr. sc. Marcela Andreata – Koren i dr. sc. Tatjana Jelen.

Na Danu Erasmusa uz mnoge profesore, studente i radoznale, prisustvovao je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić. Studenti su zainteresirano slušali, a onda su se predstavili i studenti koji su završili svoje školovanje i sudjelovali u raznim zemljama Europske Unije na razmjeni studenata te postali menadžeri i poduzetnici osposobljeni za postizanje konkurentnosti na tržištu rada i ulazak u društvo znanja EU-a.

Š.V

Pratite nas na društvenim mrežama!