Osnovan kalnički Forum žena SDP-a Koprivničko – križevačke županije – Lorena Golub izabrana za predsjednicu

Na Kalniku je 15. listopada, 2019. obilježen Međunarodni dan žena na selu. Tom je prigodom osnovan kalnički Forum žena SDP-a Koprivničko – križevačke županije gdje je za predsjednicu SDFŽ Kalnik izabrana Lorena Golub, potpredsjednicu Sanijana Tonković, a za članice Predsjedništva Katica Kešer, Kristina Črček i Martina Nemčić. Gošće su na Osnivačkoj skupštini bile i predsjednica SDFŽ SDPH Maja Sporiš, tajnica SDFŽH Kristina Prhal Mišić te članica Predsjedništva SDFŽH Tatjana Dalić, koja je održala predavanje i razgovor o ekonomskom osnaživanju žena.

Sama ideja o Međunarodnom danu žena pokrenuta je 1995. godine na konferenciji UN posvećenoj ženama održanoj u Pekingu. Žene u ruralnim područjima pridonose blagostanju svojih obitelji i razvoju gospodarstva na selima. Cilj obilježavanja ovog dana je dugoročno osnažiti žene kako bi preuzele ulogu vodstva u svojim zajednicama kroz različite aktivnosti kao i osvijestiti vlade i javnost o njihovoj važnoj, ali još nedovoljno priznatoj ulozi u društvu.

Izvor: M.K

Pratite nas na društvenim mrežama!