SDK, ZAP, FINA – završena obnova zgrade

Dovršena je obnova pročelja zgrade u samom središtu grada.

Zgrada poznata kao SDK i ZAP, sada je sjedište FINE. Građani pozdravljaju ovakve i slične akcije, nakon kojih naš grad dobiva novu sliku i postaje sve ljepši. Sjetimo se, prošle godine obnovljeno je krovište i “košnica” na vrhu.

Nije poznato kada je zgrada sagrađena, ali znamo da je bila u vlasništvu Franje Žigorovića, od kojega je 1876. otkupljuje Marko Breyer za potrebe Dioničke štedionice osnovane 1872. Neorenesansna obnova uslijedila je 1889. kada je zgrada poprimila danas prepoznatljiv izgled. Tom prilikom napravljen je dekorativni zabat iznad krovnog vijenca, a na samom vrhu pročelja izvedena je skulptura u obliku košnice koja je trebala asocirati na marljivost i štedljivost.

Pratite nas na društvenim mrežama!