Učenici OŠ Ljudevita Modeca na pješačkoj turi projekta “4 GODIŠNJA DOBA – ŽIVJETI ZDRAVO” pod motom “Gi-gi-gibajmo se!!

Učenice i učenici osnovne škole Ljudevita Modeca su u nedjelju, 20.10.2019., sudjelovali u prvoj pješačkoj turi projekta “4 GODIŠNJA DOBA – ŽIVJETI ZDRAVO” pod motom “Gi-gi-gibajmo se!!!”. S učiteljicom Darinkom Šimunčić, koja je pokrenula ovaj projekt, šetalo je 28 učenika i učenica nižih i viših razreda i učiteljica Lucija Martinčić. Tura je bila dugačka 6,3 km, kretala je sa školskog dvorišta OŠ Lj. Modeca prema Velikom Potočecu, kroz Široko Brezje i Ratarsku šumu te završila u dvorištu škole. Učenici su tako u prirodi obilježili Svjetski dan pješačenja. Preostale su još 3 pješačke ture kroz školsku godinu.

Pratite nas na društvenim mrežama!