Udruga “HERA”- Edukacija za volonterke na SOS telefonu

Održana je edukacija za volonterke na SOS telefonu i stručne suradnice u
savjetovalištu za žrtve nasilja udruge “HERA” Križevci. Edukaciju je održao
Miren Špek, izvršni direktor iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima
kaznenih djela.
Tema edukacije bila je Pravni aspekti zaštite žena žrtava nasilja i žrtava
obiteljskog nasilja. Tema je uključivala prava žrtava u kaznenom i
prekršajnom postupku, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Protokol o
postupanju u slučaju nasilja, pojedinačna procjena žrtve, međusektorsku
suradnju, razvoj sustava mreže podrške žrtvama.
Edukacija je dio aktivnosti projekta “Aktivno protiv nasilja nad ženama i
nasilja u obitelji” kojeg provodi HERA uz financijsku podršku grada Križevci i Koprivničko-križevačke županije.

Pratite nas na društvenim mrežama!